Predstavnici Centra Tripalo na konferenciji Balkan Peer Exchange

Od 21. do 23. veljače u Beogradu, održana je konferencija think tank i zagovaračkih organizacija Balkan Peer Exchange – Enchacing Analysis and Research-based Advocacy in an Era of Open Data s ciljem međusobnog umrežavanja organizacija i upoznavanja novih trendova u civilnom društvu Zapadnog Balkana.

Centar za demokraciju i pravo Miko Tripalo predstavljali su Vanja Mladineo, savjetnica za projekte i Marko Kovačić, tajnik Centra.

Konferencija je održana i financirana od strane najvećih donatorskih fundacija koje djeluju na prostoru Jugoistočne europe: Open Society Foundation, Think Tank Fund: Human Rights Governance Grant Program, The Balkan Trust for Democracy, National Endowment for Democracy, Fond za otvoreno društvo Srbija i European Fund for the Balkans.

Trodnevni događaj bio je podijeljen u nekoliko tematskih cjelina koje su uglavnom pokrivale područja strateškog upravljanja organizacijama civilnog društva, korištenje novih tehnologija u istraživačkom radu te nove tehnike prezentiranja rezultata projekata pri zagovaračkom procesu. Osim radionica, na događaju su kao panelisti  sudjelovali i poznati stručnjaci za područje demokratizacije, europskih integracija i civilnog društva kao Ivana Krastov, Florian Bieber, Andrew Cartwright, Milica Delevic i drugi.

Važnost ovoga projekta je u njegovom naglasku na međusobno povezivanje sličnih organizacija kako bi se ojačali kapaciteti civilnih društava država Zapadnog Balkana, kao i osiguravanje prilike sudionicima da steknu dodatna znanja iz područja važnih za kvalitetnu prijavu i implementaciju projekata i istraživanja.

Centar Miko Tripalo predstavio se kao progresivna organizacija spremna za suradnju u projektima vezanim za regionalni i lokalni razvoj, jačanje lokalnog civilnog društva i razvijanju antikorupcijskih mjera. Na temelju razgovora s predstavnicima organizacija sličnog usmjerenja vjerujemo da će Centar ostvariti suradnju na područjima od zajedničkog interesa. Također, predstavnici Centra sastali su se s nekoliko sadašnjih i potencijalnih donatora te iz upoznali s planom i programom Centra Miko Tripalo.