Osijek: Skup o decentralizaciji

 

20. travnja 2012. godine na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Osijeku, u organizaciji Pravnog fakulteta u Osijeku, Hrvatskog instituta za lokalnu samoupravu iz Osijeka i  Centara za demokraciju i pravo Miko Tripalo iz Zagreba, održan je skup:

REFORMA SUSTAVA LOKALNE SAMOUPRAVE U HRVATSKOJ

Izlaganja na skupu temeljila su se na nalazima istraživačkog projekta Decentralizacija i lokalna samouprava, kojeg su istraživači Centra za demokraciju i pravo Miko Tripalo proveli 2011. uz potporu Open Society Foundation. Tekst, koji je iz tog istraživanja proizišao, publikacija Decentralizacija, sadrži iscrpnu ocjenu funkcioniranja lokalne samouprave u Hrvatskoj kao i naznake prioriteta i potrebnih budućih reformskih zahvata koristio se kao predložak za raspravu.

Program:
11:00 – otvorenje skupa i uvodna riječ organizatora i moderatora:

 • prof. dr. sc. Igor Bojanić, dekan Pravnog fakulteta Sveučilišta u Osijeku
 • prof. dr. sc. Zvonimir Lauc, moderator skupa, Pravni fakultet u Osijek, predsjednik Hrvatskog instituta za lokalnu samoupravu

11:15-13:30 – izlaganja:

 •  prof. dr. sc. Slaven Ravlić Pravni fakultet u Zagrebu, Centar za demokraciju i pravo Miko Tripalo: Lokalna demokracija
 • doc. dr. sc. Tereza Rogić Lugarić, Pravni fakultet u Zagrebu, Centar za demokraciju i pravo Miko Tripalo: Financiranje jedinica lokalne i regionalne (područne) samouprave
 • dr. sc. Dario Čepo, Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Centar za demokraciju i pravo Miko Tripalo: Decentralizacija i lokalna demokracija na pragu ulaska u Europsku uniju
 • doc. dr. sc. Đorđa Gardaševića, Pravni fakultet u Zagrebu: Transparentnost javne vlasti na lokalnoj i regionalnoj razini
 • doc. dr. sc. Vedrana Đulabića, Pravni Fakultet  u Zagrebu, Centar za demokraciju i pravo Miko Tripalo: Regionalna samouprava u Hrvatskoj
 • dr. sc. Davor Brunčić, Hrvatski institut za lokalnu samoupravu
 • prof. dr. sc. Boris Bakota, Pravni fakultet u Osijeku
 • prof. dr. sc.  Renata Perić, Pravni fakultet u Osijeku
 • dr. sc. Anita Blagojević, Pravni fakultet u Oisjeku

13:45-15:15 rasprava

15:15 završne riječi i zaključci

Skupu su se odazvali brojni regionalni, gradski i lokalni dužnosnici koji su ponudili svoje viđenje reforme sustava lokalne vlasti u Hrvatskoj.