Promocija knjige 500 GODINA PROTESTANTIZMA u Osijeku

U srijedu 30. listopada 2019. godine, u Donjogradskoj sinagogi u Osijeku održana je promocija knjige 500 GODINA PROTESTANTIZMA: BAŠTINA I OTISCI U HRVATSKOM DRUŠTVU, urednice Ankice Marinović, s Instituta za društvena istraživanja u Zagrebu i Centra Miko Tripalo i Ivana Markešića, s Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar i Centra Miko Tripalo.

Promocija je održana u zajedničkoj organizaciji Centra za demokraciju i pravo Miko Tripalo, Visokog evanđeoskog teološkog učilišta u Osijeku i Instituta za društvena istraživanja u Zagrebu.

Na početku promocije pozdravnu riječ održao je Peter Kuzmič, dekan Visokog evanđeoskog teološkog učilišta u Osijeku. Kuzmič se u svome govoru zahvalio organizatorima i svima koji su svojim angažmanom sudjelovali u procesu stvaranja knjige. Naglasio je da reformacija na prvome mjestu slavi “riječ”, te uključuje praštanje i pomirenje kao temeljne vrijednosti. Bez toga, smatra Kuzmič, nema budućnosti. Reformacija je dala snažan kulturni pečat Europi i oslobodila ju je od srednjovjekovlja.

Ankica Marinović pozdravila je sve prisutne u ime ravnateljice Instituta za društvena istraživanja Dinke Marinović Jerolimov. U svome govoru osvrnula se na knjigu kao rezultat višegodišnjeg rada i istraživanja vjerskih zajednica od strane stručnjaka Centra Miko Tripalo. Upravo na inicijativu Centra Miko Tripalo, Institut za društvena istraživanja odlučio je podržati ideju da se proslavi obljatnica 500 godina protestantizma u Hrvatskoj.

Goran Sunajko govorio je ispred Centra Miko Tripalo. Naglasio je da Centar okuplja mlade ljude i već se dugi niz godina bavi ovim temama. Istaknuo je da se humanizam i renesansa često smatraju predvodnicima u oblikovanju novoga mišljenja, ali da je upravo protestantizam zaslužan za stavranje moderne kulture. Okretanje individualizmu smatra temeljem protestantizma te “savjest” koja se percipira kao najviši mogući zakon. Čovjek je kao individua odgovoran za vlastite postupke, smatraju protestanti. Nasljeđe protestantizma oblikuje se oko stava da čovjeka ništa ne može osloboditi od njega samoga.

Promotor knjige, Vjeran Katunarić sa Sveučilišta u Zadru govorio je da nas autori knjige poučavaju kako raspravljati s neistomišljenicima, a da ih istovremeno na isključujemo iz diskusije. Reformacija je, smatra Katunarić, pomogla da kršćanastvo pronađe svoje mjesto u moderni. Zahvaljujući Maxu Weberu dobili smo prvu informaciju o protestantizmu što je doprinijelo izgrađnji odnosa između znanosti i vjere koji su, unatoč tome, komplicirani. Moderna se može gledati kao nastavak evolucije religije, na pozitivan način u smislu da se pokušava izgraditi slobodan i jednak svijet, ali i na negativan način. Religija se u knjizi prikazuje kao suputnik svjetovnih ideja.

Drugi promotor, Josip Kregar s Pravnog fakulteta u Zagrebu, kaže da živimo u vremenima u kojima je sve moguće, a ništa nije predvidivo. Smatra da protestantizam nije samo religija, već je puno više od toga, ponajviše stil života i tip kulture. Ali nažalost, utjecao je premalo na Hrvatsku. Kaže da nemamo društvo koje bi prihvatilo manjinske religijske zadanosti, ali skromnost i vjera ih mogu održavati. Protestantizam, kao takav, vodi usjećaj osobne odgovornosti čovjeka.

Na kraju, u ime urednika knjige, govorila je Ankica Marinović. Reformacija zaslužuje jedan ovakav događaj, smatra Marinović. Ideja za knjigu je došla iz Centra Miko Tripalo te je nadišla okvire okruglog stola s čime je projekt započeo. Knjiga objedinjuje radove iz različitih disciplina i ujedinjuje prošlost i sadašnjost, te je znak vremena i društva u kojem živimo. Knjiga ima funkciju riznice znanja o reformaciji.