Mediji o međunarodnoj konferenciji Koprodukcija – suradnja između javne uprave i građana kao odgovor na društvene izazove

5portal
https://5portal.hr/vijesti_detalj.php?id=21825

LC Labin
https://www.labin.com/vijesti/gradonacelnik-glavicic-sudjelovao-na-okruglom-stolu-na-temu-koprodukcija-suradnja-izmedu-javne-uprave-i-gradana-kao-odgovor-na-drustvene-izazove-76307

Grad Labin
http://labin.hr/gradonacelnik-glavicic-sudjelovao-na-okruglom-stolu-na-temu-koprodukcija-suradnja-izmedu-javne-uprave-i-gradana-kao-odgovor-na-drustvene-izazove