Josip Kregar

Redoviti profesor sociologije i sociologije prava na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Bio je gostujući nastavnik na Sveučilištu u Grazu 1992. i Sveučilištu Yale u Sjedinjenim Državama. Predsjednik Transparency International Hrvatske (1998–2002), predsjednik Upravnog odbora Instituta Otvoreno društvo – Hrvatska i Centra za demokraciju i pravo Miko Tripalo. Za Vladu je izradio Nacionalni program za borbu protiv korupcije 2001 i 2007 i autor je prijedloga zakona o sprječavanju sukoba interesa, zakona o dostupnosti informacija i prijedloga reformi zakona o političkim strankama. Bavi se problemima lokalne uprave i samouprave, korupcije, sukoba interesa i ljudskih prava. Glavna djela: Korupcija  u  pravosuđu  i  državnoj  upravi  u  Republici  Hrvatskoj (dio Zbornika radova, 2003), Debating Open government; Why? Who? How? in Open government: Fostering Dialogue with Civil Society (2003), Država i političke stranke (2004), Financiranje političkih stranaka i izbornih kampanja (2004), Korupcija i povjerenje (suautor, 2010)