Ivan Markešić

Znanstveni savjetnik u Institutu društvenih znanosti Ivo Pilar u Zagrebu u kojem radi od 2005. godine. Od 1993. do 2005. radio u Leksikografskom zavodu Miroslav Krleža kao urednik u redakciji Osmojezičnoga rječnika. Na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu predaje sociologijske kolegije. Bio je zamjenik glavnog urednika i izvršni urednik I. sv. (A-Đ) Hrvatske enciklopedije Bosne i Hercegovine (2009). Glavna djela: Religija u političkim strankama – na primjeru Bosne i Hercegovine (2010), Leksikon članova Udruge đaka Franjevačke klasične gimnazije Visoko (2008), Kako smo sačuvali Bosnu i Hercegovinu. U povodu desete obljetnice Hrvatskoga narodnog vijeća BiH [1994-2004] (2004), Luhmann o religiji (2001), Njemačko-hrvatski/hrvatsko-njemački rječnik (suautor, 1998). S njemačkog na hrvatski je preveo četiri knjige.