Hrvatski nacionalni identitet u globalizirajućem svijetu (2010)

Knjiga Hrvatski nacionalni identitet u globalizirajućem svijetu nastala je na temelju izlaganja na istoimenom skupu, održanom 27. studenog 2008. u organizaciji Centra Miko Tripalo i pod pokroviteljstvom Predsjednika Republike Hrvatske Stjepana Mesića. Predsjednik Mesić je održao uvodni govor na skupu i priložio tekst koji je prvi u nizu u knjizi.

Glavni je dio knjige sastavljen od 11 priloga vodećih hrvatskih znanstvenika i stručnjaka iz različitih područja društvenih i humanističkih znanosti, koji se bave pitanjem identiteta. Premda u pojedinim prilozima u knjizi ima dosta izazovnih, možda i spornih ideja, ova knjiga je važan doprinos kontinuiranoj raspravi o problemima i pitanjima koja se odnose na razvitak hrvatskoga nacionalnog identiteta. Premda dosta širok, raspon pristupa u ovom zborniku ipak je u nečemu specifičan i ima prepoznatljiv profil u suvremenoj hrvatskoj akademskoj sredini te u političkoj javnosti, usporedi li ga se s nekim zbornicima na sličnu temu, pisanima s drugih polazišta.

U knjizi se na nov način raspravlja o hrvatskom identitetu, bez zagledanja u prošlost da bi se odgonetnula sadašnjost ili možda odredila budućnost Hrvatske. Možda je jedina točka suglasnosti među autorima njihova rezerviranost prema primordijalističkom shvaćanju identiteta, po kojemu ne samo da je naš mi uglavnom isti, nego su slično, tobože već odavno, određeni i naši odnosi s drugima. Ako ništa drugo, globalizacija je, zajedno s približavanjem Hrvatske Europskoj uniji, snažno uzdrmala takva uvjerenja koja su u Hrvatskoj još uvijek rasprostranjena. Ne samo da u sve većem i sve povezanijem, ali i sve nesigurnijem i rizičnijem svijetu ima sve manje mjesta za ustaljene predodžbe o prijateljima ili neprijateljima, svojstvene starom svijetu nepokretnih, ali često i međusobno zavađenih zajednica, nego u pitanje dolaze samopredodžbe o podrijetlu naroda, njegovoj kolektivnoj sudbini, civilizacijskoj pripadnosti ili ugledu u međunarodnoj zajednici.

SADRŽAJ KNJIGE

GORAN SUNAJKO
O autorima

NEVEN BUDAK i
VJERAN KATUNARIĆ
Predgovor

STJEPAN  MESIĆ
Riječ Predsjednika Republike Hrvatske

I. Teorijsko obrazloženje i povijesno utemeljenje hrvatskog identiteta

NEVEN BUDAK
Hrvatski identitet između prošlosti i moderniteta

DUŠKO SEKULIĆ
Pojam identiteta

GVOZDEN FLEGO
Bilješke uz pojam identiteta

II. Hrvatski identitet i europsko okruženje

DARIO ČEPO
Od nacionalnoga k supranacionalnom: europski identitet i Europska unija

TVRTKO JAKOVINA
Hrvatska vanjska politika. Što smo bili, što jesmo, što želimo i što možemo biti?

III. Politike identiteta

VJERAN KATUNARIĆ
Hrvatska kulturna politika i izazovi globalizacije

RADE KALANJ
Identitet i politika identiteta (Politički identitet)

VLADIMIR PEZO
Sport i hrvatski identitet

SNJEŽANA BANOVIĆ
Nedostatak strategije nacionalnih kazališnih kuća i hrvatski kulturni identitet

IV. Identitet i vrijednosni sustavi

BORIS LJUBIČIĆ
Vizualni identitet Hrvatske

GORAN SUNAJKO
Politički identitet i hrvatska socijalna  svijest: odrednice političkog identiteta

DARIO ČEPO
Kazalo imena i pojmova