Hrvati u BiH: problemi ustavnog položaja, kulturni razvoj i nacionalni identitet

4. studenog 2009. godine
Vijećnica Rektorata Sveučilišta, Pravni fakultet u Zagrebu

U suvremenim globalizacijskim procesima, pitanje identiteta u središtu je pozornosti aktualnih rasprava. S jedne strane naglašava se važnost očuvanja tradicionalnoga shvaćanja identiteta kako bi se njime očuvala državna i nacionalna posebnost u svijetu koji se brzo mijenja, a, s druge strane relativizira se važnost identiteta koji, u tom smislu, postaje manje važna odrednica u svijetu u kojem dominira globalizacija. Takve su rasprave osobito aktualne u vrlo složenim političkim odnosima u BiH, te se osobito očituju u recentnim inicijativama o stvaranju više federalnih jedinica (»stvaranje trećeg entiteta«), kojima bi se nadvladala dvoentitetska podjela u kojoj bi Hrvati u BIH, prema mišljenju nekih, osnažili svoj status. Iznimna složenost situacije u BiH, osobito nakon Daytonskoga sporazuma, potaknula je mnoštvo znanstvenih i stručnih rasprava o mogućnostima »boljega« ustavno-pravnog rješenja BiH.

Namjera ovoga skupa bila je pokrenuti raspravu o ključnim pitanjima o situaciji u BiH i statusu Hrvata u tekućim političkim procesima na državnoj i entitetskoj razini. Ugledni sudionici znanstvenoga skupa raspravljali su, između ostaloga, o ustavno-pravnom uređenju BiH te ustavno-pravnom položaju Hrvata, njihovu političkome predstavništvu na entitetskoj i državnoj razini, političkom i kulturnom identitetu Hrvata u BiH, njihovoj demografskoj slici, mogućnosti povratka izbjeglica, službenoj politici RH prema Hrvatima u BiH, ulozi Katoličke crkve u integrativnim procesima u BiH, problemima dvojnoga državljanstva i osjećaju pripadnosti Hrvata u BiH te o nekim konsocijacijskim mogućnostima i rješenjima.

Skup se održao pod visokim pokroviteljstvom i uz sudjelovanje Predsjednika Republike Hrvatske gospodina Stjepana Mesića.

Popis sudionika skupa:

Moderator:
Ivan Markešić, Leksikografski zavod Miroslav Krleža

Ivo Komšić, Filozofski fakultet, Sarajevo:
Ustavno-pravni položaj Hrvata nakon Daytona – kontinuitet depolitizacije

Šaćir Filandra, Fakultet političkih nauka, Sarajevo:
Bošnjaci i Hrvati: Od jedinstva do razlika

Mirko Pejanović, Fakultet političkih nauka, Sarajevo:
Demografsko-migracijski problemi u poslijeratnoj Bosni i Hercegovini

Tomo Vukšić, Vrhbosanska teologija, Sarajevo:
Demografski pogled na stanje katolika (Hrvata) u BiH

Slavo Kukić, Ekonomski fakultet, Mostar:
Mediji u BiH – stanje i mogući  pravci razvoja

Milenko Brkić, Filozofski fakultet, Sarajevo i
Marko-Antonio Brkić:
Dvije škole  pod jednim krovom – od segregacije do koedukacije

Stiepo Andrijić, ekonomist, Sarajevo:
Gospodarstvo u poslijedaytonskoj BiH

Akademik Ivan Cvitković, Fakultet političkih nauka, Sarajevo:
Hrvatski identitet  u Bosni i Hercegovini

Željko Ivanković, književnik, Sarajevo:
Hrvatska književnost u BiH prema cjelini hrvatske književnosti i cjelini (moguće)bosanskohercegovačke književnosti

fra Luka Markešić, Franjevačka teologija, Sarajevo:
Uloga Katoličke crkve u integrativnim procesima u BiH

Alen Kristić, novinar, Mostar:
Međureligijski dijalog u BiH