Decentralizacija (2011)

Knjiga Decentralizacija autora Josipa Kregara, Slavena Ravlića, Anamarije Muse, Tereze Rogić Lugarić , Vedrana Đulabića i Đorđa Gardađevića tekst  je proizišao iz istraživanja Decentralizacija i lokalna samouprava, kojeg su istraživači Centra za demokraciju i pravo Miko Tripalo proveli 2011. uz potporu Open Society Foundation.  Sadrži iscrpnu ocjenu funkcioniranja lokalne samouprave u Hrvatskoj kao i naznake prioriteta i potrebnih budućih reformskih zahvata.

Reforma lokalne samouprave došla je na red. Postoje značajne razlike u dijagnozi stanja,
tumačenju uzroka problema, ocjeni prioriteta, razlike u prijedlozima izmjena. Razlike će
postojati i glede potrebnih i nužnih reformi. Isticat će se činjenica da sustav postoji gotovo
dvadeset godina, nudit će se ishitrene i radikalne promjene. Neki će nastojati da se ne promijeni ništa. Izbjegavat će se rasprava o tome da postoji politička kalkulacija po kojoj je glavni  argument protiv promjena nepopularnost mjera racionalizacije teritorijalnog i političkog ustroja.
Doista, treba priznati da izmjene granica, veličine i broja jedinica nisu dovoljne, nisu nužan, ali su dobar poticaj promjenama. Više od toga vrijedio bi odmak od birokratskog zatvaranja, jačanje odgovornosti (političke, moralne), otvorenosti i participacije. No odlučivanje mora imati svrhu i raspodjelu nadležnosti, trebaju se osigurati sredstva i odgovarajući institucionalni okvir.
Teškoće i neprilike u reformi ne treba smatrati razlogom za odustajanje. U svakoj promjeni otpori su neizbježni, a time i potrebni da se pridobiju povjerenje i podrška građana i korisnika. No potrebna je otvorena rasprava u uvjerenju da je istina bolji argument od interesnog ili političkog stava. Ovaj tekst ne sadrži samo opis institucija i nadležnosti, već je i kritička analiza postojeće prakse.  Reforme pod zajedničkim nazivom decentralizacija moraju prije svega imati jasan cilj.

Decentralizacija