Karta RH: Prijedlog teritorijalne podjele Hrvatske

U sklopu projekta Decentralizacija – reforma sustava lokalne samouprave RH financiranog od strane Instituta otvoreno društvo, predlažemo teritorijalnu reorganizaciju sustava regionalne samouprave.
Sadašnja lokalna samouprava se sastoji od dva stupnja; prvog koji čine gradovi i općine, te drugog koji sačinjavaju 20 županija i Grada Zagreba. Način modernizacije je promjena županija i teritorijalne podjele u regije.
Na temelju analize efikasnosti i efektivnosti jedinica lokalne samouprave, predložena je sljedeća teritorijalna podjela u pet regija:

1. Središnja Hrvatska – obuhvaćala bi Međimursku županiju, Varaždinsku, , Krapinsko-zagorsku, Karlovačku, zapadni dio Bjelovarsko-bilogorske, dio Sisačko-moslavačke županije
2. Slavonija – slavonsko-baranjske županije, uz dio Sisačko-moslavačke
3. Istra, Kvarner – sjeverno primorje i dio Like
4. Dalmacija
5. Šire područje Grada Zagreba
 Za detaljnu analizu i argumentaciju ovakve podjele upoćujemo Vas na publikaciju proizašlu iz ovog projekta – Decentralizacija