Forum o javnoj upravi

U organizaciji Instituta za javnu upravu i Zaklade Friedrich Ebert započeo je s radom Forum za javnu upravu na kojem su, na poziv organizatora, sudjelovali i predstavnici Centra Miko Tripalo. Tema prvog sastanka bila je Lokalna samouprava i decentralizacija.

Ideja Foruma je inicirati promišljanje i raspravu o vodećim konceptima i idejama u okviru politike upravne reforme i potaknuti formuliranje preporuka koje bi mogle poslužiti kao okvir i sadržaj reformskog procesa. Članovi su stručnjaci iz različitih akademskih i drugih institucija, a u Forumu sudjeluju na poziv organizatora. Forum se sastaje dva ili tri puta godišnje, pri čemu se raspravlja na temelju dva teksta koja razmatraju istu ključnu temu iz različitih perspektiva, a šalju se sudionicima tjedan dana prije održavanja foruma.