Zvonko Maković

Diplomirao je povijest umjetnosti i komparativnu književnost 1973. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Od 1975. asistent, docent, izvanredni i redoviti profesor na Odsjeku za povijest umjetnosti. Na čelu je Katedre za modernu umjetnost i vizualne komunikacije i voditelj smjera Umjetnost 19. i 20. stoljeća na Doktorskome studiju. Autor je brojnih knjiga, što stručnih, što iz književnosti, za koje je više puta nagrađivan. Na 49. Venecijanskom bijenalu (2001) bio izbornik RH. Bio je: voditelj je projekta Hrvatska umjetnost XIX. i XX. stoljeća u europskome kontekstu (2002. –2006); voditelj projekta Hrvatska umjetnost od klasicizma do postmoderne (2007- ); voditelj istraživačkog projekta hrvatsko-srpskih veza u umjetnosti 19. i 20. stoljeća. Zvonko Maković autor je koncepcije i voditelj više izložaba, među kojima su: – Pedesete godine u hrvatskoj umjetnosti, Dom HDLU, Zagreb, 2004.; Avangardne tendencije u hrvatskoj umjetnosti, Galerija Klovićevi dvori, Zagreb, 2007.; Strast i bunt – Ekspresionizam u Hrvatskoj, Galerija Klovićevi dvori, Zagreb, 2011. Od 2005. do 2009. bio predsjednik Hrvatskog P.E.N. centra, a nakon 2009. je podpredsjednik.