SOCIJALNO-DEMOGRAFSKA REPRODUKCIJA HRVATSKE

Centar za demokraciju i pravo Miko Tripalo u utorak, 29. svibnja 2018. godine, održao je u Velikoj vijećnici Sveučilišta u Zagrebi, znanstveno-stručni skup na temu Socijalno-demografska reprodukcija Hrvatske.

U Hrvatskoj je pitanje demografske reprodukcije u posljednje vrijeme dospjelo u središte javnog interesa. Pritom se u prvi plan ističu nepovoljni vitalni demografski pokazatelji s jedne, te intenzivno iseljavanje mladih ljudi u zapadnoeuropske zemlje s druge strane, koji, zajedno, presudno utječu na demografsku  regresiju.

Cilj je naše rasprave bio ukazati na širi kontekst socijalno–demografskih procesa u našoj državi. U tom smislu bilo je riječi kako o ključnim pokazateljima demografskih kretanja u Hrvatskoj, tako i o politikama, posebno obiteljskoj, koja na njih može utjecati. Nadalje, raspravljalo se o vrijednosnim orijentacijama stanovništva, socijalno – ekonomskom položaju djece te trendovima na tržištu rada za mlade ljude.

Javna rasprava o ovoj izuzetno važnoj temi, vodila se kroz 4 panela – Demografska kretanja, Obiteljska politika i demografska reprodukcija, Društvene vrednote i socijalno-ekonomski položaj djece i Položaj mladih i tržište rada.