Znanstveni skup STANJE U HRVATSKOM PRAVOSUĐU

Centar za demokraciju i pravo Miko Tripalo organizirao je skup

STANJE U HRVATSKOM PRAVOSUĐU

koji se održao u četvrtak, 30. rujna 2021. godine, u dvorani 7 Pravnog fakulteta u Zagrebu, Ćirilometodska ulica 4, s početkom u 9:45 sati.

Centar Tripalo želio je doprinjeti javnoj raspravi o povećanju transparentnosti u hrvatskom pravosuđu, a s ciljem jačanja njegovog ugleda u javnosti, odgovornosti kao i efikasnosti.

U tom konetkstu, krajem prošle godine Centar je proveo anketu o tome što hrvatski pravnici misle o situaciji u pravosuđu, koja je dijelom bila potaknuta nepovoljnim rezultatima u publikaciji Europske komisije EU JUstice Scoreboard. Osim ocijene stanja, naša anketa je tražila i mišljenje pravnika i nekim mogućim reformama koje bi odgovorile na slabosti uočene u navedenoj publikaciji Komisije.

U prvom dijelu skupa kroz prezentaciju rezultata naše ankete sudionici su mogli čuti što o pravosuđu misle pravnici, dok je drugi dio skupa bio posvećen panel raspravi o mogućim mjerama za povećanje njegove transparentnosti i društvene odgovornosti.

Skup će biti otvoren za diskusiju svim pozvanim sudionicima, te se nadamo Vašem sudjelovanju.

PROGRAM

U nastavku možete preuzeti prezentaciju prof. Uzelca sa održanog skupa: