Znanstveni skup STANJE U HRVATSKOM PRAVOSUĐU

Centar za demokraciju i pravo Miko Tripalo poziva Vas na skup

STANJE U HRVATSKOM PRAVOSUĐU

koji će se održati u četvrtak, 30. rujna 2021. godine, u dvorani 7 Pravnog fakulteta u Zagrebu, Ćirilometodska ulica 4, s početkom u 9:45 sati.

Centar Tripalo želi doprinjeti javnoj raspravi o povećanju transparentnosti u hrvatskom pravosuđu, a s ciljem jačanja njegovog ugleda u javnosti, odgovornosti kao i efikasnosti.

U tom konetkstu, krajem prošle godine Centar je proveo anketu o tome što hrvatski pravnici misle o situaciji u pravosuđu, koja je dijelom bila potaknuta nepovoljnim rezultatima u publikaciji Europske komisije EU JUstice Scoreboard. Osim ocijene stanja, naša anketa je tražila i mišljenje pravnika i nekim mogućim reformama koje bi odgovorile na slabosti uočene u navedenoj publikaciji Komisije.

U prvom dijelu skupa kroz prezentaciju rezultata naše ankete moći ćete čuti što o pravosuđu misle pravnici, dok će drugi dio skupa biti panel rasprava o mogućim mjerama za povećanje njegove transparentnosti i društvene odgovornosti.

Skup će biti otvoren za diskusiju svim pozvanim sudionicima, te se nadamo Vašem sudjelovanju.

S obzirom na epidemiološke preporuke kao i ograničene kapacitete dvorane, molimo Vas da nam potvrdite svoj dolazak do srijede, 29. rujna 2021., putem maila na [email protected]

PROGRAM