Vinka Tomić Tripalo

Vinka Tomic TripaloČlan Upravnog odbora Centra Miko Tripalo. Bila je docent na Fakultetu političkih nauka u Beogradu do 1984 na kolegiju Politički sistemi. Članke iz toga područja objavljivala je u časopisima i knjigama (zbornicima), a 1984. objavila je  knjigu Pluralizam interesa u delegatskom sistemu. U Leksikografskom zavodu Miroslav Krleža radi od 1985. do 2009. kao urednik (za politologiju u redakciji Enciklopedije Jugoslavije te u redakciji Hrvatske enciklopedije). U Zagrebu živi od 1983.