Uručena Nagrada Miko Tripalo za 2019. godinu

U ponedjeljak, 9. studenog 2020.godine u Palači Soardo-Bembo u Općini Bale održana je dodjela Nagrade Miko Tripalo za 2019. godinu.

Centar za demokraciju i pravo Miko Tripalo dodijelio je Nagradu Miko Tripalo:

OPĆINI BALE

za promicanje lokalne demokracije kroz participativni model razvoja i lokalnog upravljanja

i

GRADU BJELOVARU

za promicanje lokalne demokracije kroz projekt transparentnoga gradskog proračuna.

Na svečanosti uručenja Nagrade govorili su predsjednik Centra Miko Tripalo Ivo Josipović, predsjednik Upravnog odbora Tvrtko Jakovina i član Upravnog odbora i voditelj projekta Decentralizacija Vedran Đulabić. U ime ovogodišnjih laureata govorili su Edi Pastrovicchio, načelnik Općine Bale i Igor Brajdić, zamjenik gradonačelnika Grada Bjelovara.

Skupština Centra Miko Tripalo odlučila je Nagradu dodijeliti dvjema jedinicama lokalne samouprave koje predstavljaju svijetlu točku lokalne demokracije u Hrvatskoj, otvaraju prostor za potrebnu promjenu paradigme javnog upravljanja u lokalnoj i regionalnoj samoupravi i time unapređuju vrijednosti demokratskog i otvorenog društva te zavređuju nagradu koja nosi ime Mike Tripala.

OBRAZLOŽENJE NAGRADE OPĆINI BALE:

Participativni model upravljanja i model razvoja Općine Bale pokazuje da se inovativnim pristupom mogu prevladati prepreke postojećeg neadekvatnog institucionalnog i teritorijalnog ustroja Hrvatske. Općina Bale okrenula se strateškom planiranju razvoja utemeljenog na zaštiti okoliša i očuvanju prirodnih resursa, kulturne baštine i povijesnoga naslijeđa. Podaci o višestrukom povećanju općinskoga proračuna u proteklih petnaest godina, uz istodobno smanjenje prireza, te laganom porastu broja stanovnika, pozitivnim gospodarskim pokazateljima i porastu investicija pokazuju kako su uspješno pokrenuti endogeni faktori razvoja lokalne sredine. Koncept lokalnog upravljanja Općine Bale sastoji se u uključivanju širokoga kruga građana u lokalni politički život. Osim toga, sudjelovanje građana formalizirano je osnivanjem udruge i kasnije dioničkog društva Mon Perin, koje je pružilo još bolji okvir za realizaciju demokratskoga potencijala. Inovativni način lokalnog upravljanja koji uključuje građane u lokalni demokratski život doveo je do pune realizacije demokratskoga potencijala lokalne zajednice u Općini Bale.

OBRAZLOŽENJE NAGRADE GRADU BJELOVARU:

Grad Bjelovar je 2019. godine pokrenuo i realizirao projekt potpune transparentnosti gradskoga proračuna, čime je značajno pridonio jačanju lokalne demokracije u Hrvatskoj. Putem besplatne aplikacije svi građani imaju transparentan uvid u isplate iz proračuna Grada Bjelovara, uključujući isplate pravnim i fizičkim osobama, kao i troškove poput, primjerice, dnevnica svih zaposlenika Grada Bjelovara. Kao cilj projekta pune transparentnosti gradskih financija navodi se da je potrebno „… otvoreno predočiti građanima svaku kunu koja je isplaćena iz gradskoga proračuna, bez skrivanja, te tako postići i najvišu moguću razinu transparentnosti i spriječiti mogućnosti za stranačko kadroviranje, nepotizam i zapošljavanje u Gradskoj upravi zbog ’kupovanja’ izbornih glasova.“ Navedenim pristupom omogućava se građanima i zainteresiranoj javnosti uvid u trošenje javnoga novca, čime se pridonosi jačanju transparentnosti, ali i početak demontiranja vrlo raširene kulture klijentelizma, sprečavanje korupcije i oslobađanje istinskoga demokratskog potencijala u lokalnoj samoupravi u Hrvatskoj.

Kao dio svojih aktivnosti usmjerenih promicanju demokratskih ideja i vrijednosti u Hrvatskoj te ostvarivanju vladavine prava, Centar Miko Tripalo dodjeljuje godišnju Nagradu Miko Tripalo za doprinos razvoju demokracije, promicanje uloge građana u političkom životu i borbu za jačanje vladavine prava.