NAGRADA MIKO TRIPALO ZA 2019. GODINU

Centar za demokraciju i pravo Miko Tripalo dodjeljuje Nagradu Miko Tripalo za 2019. godinu

OPĆINI BALE

ZA PROMICANJE LOKALNE DEMOKRACIJE KROZ PARTICIPATIVNI MODEL RAZVOJA I LOKALNOG UPRAVLJANJA

i

GRADU BJELOVARU

ZA PROMICANJE LOKALNE DEMOKRACIJE KROZ PROJEKT TRANSPARENTNOGA GRADSKOG PRORAČUNA

OBRAZLOŽENJE NAGRADE OPĆINI BALE:

Participativni model upravljanja i model razvoja Općine Bale pokazuje da se inovativnim pristupom mogu prevladati prepreke postojećeg neadekvatnog institucionalnog i teritorijalnog ustroja Hrvatske. Umjesto stihijskoga pristupa razvoju koji se temelji na prodaji vlastite imovine i dovođenju sumnjivih investitora, Općina Bale okrenula se strateškom planiranju razvoja utemeljenog na zaštiti okoliša i očuvanju prirodnih resursa, kulturne baštine i povijesnoga naslijeđa. Podaci o višestrukom povećanju općinskoga proračuna u proteklih petnaest godina, uz istodobno smanjenje prireza, te laganom porastu broja stanovnika, pozitivnim gospodarskim pokazateljima i porastu investicija pokazuju kako su uspješno pokrenuti endogeni faktori razvoja lokalne sredine.

Način upravljanja općinom pokazao je kako lokalna politika može i mora biti različita od bespoštedne politike koja u prvi plan stavlja stranački interes. Kada se u prvi plan stavlja interes i razvoj lokalne zajednice, stranački animoziteti, koji su na lokalnoj razini često još intenzivniji od onih na državnoj, ne moraju biti prepreka suradnji svih aktera u lokalnoj samoupravi. Inovativni način lokalnog upravljanja koji uključuje građane u lokalni demokratski život doveo je do pune realizacije demokratskoga potencijala lokalne zajednice u Općini Bale. Koncept lokalnog upravljanja Općine Bale sastoji se u uključivanju širokoga kruga građana u lokalni politički život kroz neformalne oblike participacije koji se sastoje od javnih rasprava i sastanaka u općinskim naseljima. Osim toga, sudjelovanje građana formalizirano je osnivanjem udruge Mon Perin, koja je pružila još bolji okvir za realizaciju demokratskoga potencijala. 

Priča o upravljačkom modelu Općine Bale u proteklih petnaest godina svijetla je točka lokalne samouprave i demokracije u Hrvatskoj.

OBRAZLOŽENJE NAGRADE GRADU BJELOVARU

Grad Bjelovar je 2019. godine pokrenuo i realizirao projekt potpune transparentnosti gradskoga proračuna, čime je značajno pridonio jačanju lokalne demokracije u Hrvatskoj. Putem besplatne aplikacije svi građani imaju transparentan uvid u isplate iz proračuna Grada Bjelovara, uključujući isplate pravnim i fizičkim osobama, kao i troškove poput, primjerice, dnevnica svih zaposlenika Grada Bjelovara.

Kao cilj projekta pune transparentnosti gradskih financija navodi se da je potrebno „… otvoreno predočiti građanima svaku kunu koja je isplaćena iz gradskoga proračuna, bez skrivanja, te tako postići i najvišu moguću razinu transparentnosti i spriječiti mogućnosti za stranačko kadroviranje, nepotizam i zapošljavanje u Gradskoj upravi zbog ’kupovanja’ izbornih glasova. Projektom se ujedno želi spriječiti dodjeljivanje poslova, donacija i drugih vrsta isplata prema kriterijima političke ili rodbinske povezanosti, kao i neprimjereno trošenje proračunskih sredstava, ali i potaknuti građane na aktivniju suradnju s Gradskom upravom.“

Navedenim pristupom omogućava se građanima i zainteresiranoj javnosti uvid u trošenje javnoga novca, čime se pridonosi jačanju transparentnosti, ali i početak demontiranja vrlo raširene kulture klijentelizma, sprečavanje korupcije i oslobađanje istinskoga demokratskog potencijala u lokalnoj samoupravi u Hrvatskoj.

Realizacija projekta pune transparentnosti lokalnoga proračuna Grada Bjelovara otvara prostor za prijeko potrebnu promjenu postojeće paradigme javnog upravljanja u lokalnoj i regionalnoj samoupravi u Hrvatskoj.