Radionica ODREDIŠTE EU: BUDUĆNOST MLADIH U HRVATSKOJ u Osijeku

Centar za demokraciju i pravo Miko Tripalo organizirao je radionicu Odredište EU: Budućnost mladih u Hrvatskoj na Doktorskoj školi Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku u petak, 26. listopada 2018. Radionica je bila namijenjena mladima, a cilj je bio u interaktivnom okruženju kroz raspravu istražiti uzroke koji utječu na razinu znanja mladih o Europskoj uniji i njihovim pravima te detektirati primjere njihovih neispunjenih očekivanja od članstva Republike Hrvatske u EU. Na radionici je sudjelovalo 64 sudionika, od toga 50ak mladih.

Radionica je dio projekta Odredište EU: Budućnost mladih u Hrvatskoj, koji financira Ministarstvo vanjskih i europskih poslova. U prvom dijelu projekta, napravljena su četiri analitička teksta o prvih pet godina članstva Hrvatske u EU i načina na koji je ono utjecalo na razne segmente života mladih u RH. Te su analize podloga za daljnje rasprave s mladima. Centar Miko Tripalo ovim projektom nastoji utjecati na poboljšanje znanja mladih o Europskoj uniji i njihovim pravima te prednostima koje članstvo Hrvatske u EU pruža mladima.

Na početku radionice voditelj projekta doc. dr. sc. Dario Čepo je ukratko prezentirao projekt, njegove ciljeve te ciljeve radionice u Osijeku. Nakon toga je imao izlaganje na temu članstva Hrvatske u EU i utjecaja na život mladih kao uvod u radni dio sa sudionicima. Mladi su na radionici podijeljeni u deset grupa s po pet sudionika te je u prvom djelu svaka grupa dobila po jedno od tri ponuđena pitanja za raspravu (Koje su pozitivne, a koje negativne strane EU?, Što očekujete od EU?, Trebaju li se mladi baviti politikom i zašto?). Tijekom rasprave, izlagači i članovi projektnog tima su obilazili sudionike u grupama, poticali raspravu i sudjelovanje svih članova grupa. Nakon rasprave unutar grupa te pisanja odgovora, komentara i mišljenja, po jedan predstavnik svake grupe je ukratko predstavio razmišljanja i zaključke svoje grupe.

Nakon pauze, dr. sc. Višnja Samardžija imala je izlaganje na temu mladih, zaposlenosti i prilika za rad te što se u tom smislu promijenilo od ulaska RH u EU, kao uvod u drugi radni dio sa sudionicima. Svaka grupa sudionike dobila je po jedno novo pitanje za raspravu (Kada razmišljate o svojoj budućnosti što vam je važno za ostanak u RH?, Mislite li da će vašoj generaciji biti bolje nego vašim roditeljima i zašto?). Sudionici svake od grupa su ponovo međusobno raspravljali o zadanim pitanjima te su na isti način kao i u prvom radnom djelu zapisali svoje odgovore i ideje. Tijekom rasprave, izlagači i članovi projektnog tima su ponovo obilazili sudionike u grupama, poticali raspravu i sudjelovanje svih članova grupa. Nakon rasprave, po jedan od predstavnika svake od grupa prezentirao je sažetak rasprave svoje grupe. Na kraju radionice, svim sudionicima su podijeljeni anketni upitnici kojima se tražilo njihovo mišljenje o očekivanja spram članstva u EU i kako oni vide svoju budućnost u Hrvatskoj i EU.

Zaključno, Dario Čepo je ukratko sažeo radionicu te je naglasio važnost ovakvih razgovora s mladima o europskim temama, s obzirom na nadolazeće izbore za Europski parlament te skoro predsjedanje Hrvatske institucijama EU (2020), procese za čiji uspjeh su ključni aktivni i informirani mladi birači.

Ovaj projekt provodi se uz potporu