TRIBINA: NEJEDNAKOSTI I SIROMAŠTVO U HRVATSKOJ

Centar za demokraciju i pravo Miko Tripalo poziva Vas na tribinu:

NEJEDNAKOSTI I SIROMAŠTVO U HRVATSKOJ

Redakcija tribine: Gvozden Flego, Josip Kregar, Ivan Markešić

Moderator skupa: Gvozden Flego

Uvodna riječ:
Danijel Nestić: Ekonomske nejednakosti
Teo Matković: Nejednakosti na tržištu rada
Zoran Malenica: Nejednakosti u obrazovanju
Zoran Šućur: Siromaštvo
Vlado Puljiz: Socijalne politika i nejednakosti

Na tribini će sudjelovati prof. dr. sc. Ivo Josipović, predsjednik Republike Hrvatske.

Tribina će se održati u ponedjeljak 26. svibnja 2014. godine u 18 sati na Pravnom fakultetu u Zagrebu, Trg maršala Tita 14, u Auli Sveučilišta.

 Tema: NEJEDNAKOSTI I SIROMAŠTVO U HRVATSKOJ

 Dugotrajna je kriza produbila nejednakosti i povećala siromaštvo u hrvatskom društvu. O razmjerima i obilježjima nejednakosti i siromaštva nemamo pouzdanih podataka kao ni relevantnih znanstvenih istraživanja.

Ono što znamo jest da je Ginijev koeficijent distribucije dohotka posljednjih godina porastao od 0,27 na 0,32. Također se povećala stopa rizika od siromaštva, koja je 2012. godine dosegla 20,5%. Nadalje, udjel stanovnika u riziku siromaštva i socijalne isključenosti iste je godine bio 32,3%. Po tome se Hrvatska, među članicama EU, uvrstila u zemlje s veoma nepovoljnim socijalnim pokazateljima.

Posebno su zabrinjavajući podaci o nejednakostima u obrazovanju, glavnom kanalu vertikalne mobilnosti mladih generacija. Tako, npr., prema podacima Eurostata, djeca neobrazovanih roditelja u Hrvatskoj, u odnosu na druge članice EU, imaju osjetno manje šanse da završe fakultet. Također je važno upozoriti da nejednakosti u obrazovanju slijede nejednakosti na tržištu rada.

S obrazovanjem se mogu usporediti, inače dosta prikrivene, nejednakosti u korištenju zdravstvenih usluga. Do njih znatno teže dolaze pripadnici siromašnih slojeva stanovništva. Slično se može reći za pristup drugim vrstama socijalnih usluga i dobara, putem čije bi redistribucije država trebala utjecati na smanjivanje socijalnih razlika i podizanje razine opće dobrobiti u društvu.

Naš je cilj da raspravimo te privučemo pažnju javnosti na socijalne nejednakosti  i siromaštvo u našoj zemlji, pa tako potaknemo traženje rješenja za uspostavu pravednijeg i kohezivnijeg društva.