NAGRADA MIKO TRIPALO za 2013. godinu

Skupština Centra za demokraciju i pravo Miko Tripalo jednoglasno je odlučila da Nagradu Miko Tripalo za 2013. godinu dodijeli:

MIRJANI KRIZMANIĆ

za nesebičan javni angažman u zaštiti dostojanstva čovjeka i obrani njegovih sloboda, te u promicanju društvene pravednosti.


Godišnja Nagrada Miko Tripalo dodjeljuje se za iznimno znanstveno ili publicističko djelo, odnosno djelovanje koje pridonosi promicanju vladavine prava i demokracije te demokratskih vrijednosti u hrvatskome društvu.

Mirjana Krizmanić je dugogodišnja profesorica na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta, gdje je bila predstojnica Katedre za kliničku i zdravstvenu psihologiju. Autorica je većeg broja znanstvenih i stručnih radova, priznatih i cijenjenih u stručnim krugovima. Uz širok spektar tema, u svojim psihologijskim istraživanjima profesorica Krizmanić bavila se i proučavanjem tolerancije, što je iznimno važno za naše društvo koje je obilježeno visokim stupnjem nesnošljivosti prema svima koji se razlikuju. Šira javnost upoznala ju je po njezinoj popularnopsihološkoj knjizi Tkanje života, za koju je dobila nagradu Kiklop. Svoju poziciju društveno i etički angažirane intelektualke uvjerljivo je demonstrirala u knjizi Život s različitima, u kojoj se bavi pitanjima normalnosti i različitosti, nijekanjem trajnih posljedica invaliditeta, pozitivnom diskriminacijom, stereotipima i predrasudama, problemima politički korektnog govora te specifičnim problemima obitelji ljudi s invaliditetom. Uz svoj znanstveni i publicistički rad, profesorica Mirjana Krizmanić je aktivna i na javnoj sceni kao komentatorica aktualnih političkih zbivanja i negativnih društvenih fenomena. Svojim radom i sveprisutnim angažmanom nastoji upozoriti javnost na važnost prihvaćanja i njegovanja demokratskih i liberalnih načela slobode, jednakosti, solidarnosti, altruizma, snošljivosti, pluralizma te zaštite ljudskih prava po uzoru na najrazvijenija demokratska društva. Zbog svojega dosadašnjega rada, osobito zbog nesebičnog javnog angažmana u zaštiti dostojanstva čovjeka i obrani njegovih sloboda, te u promicanju društvene pravednosti, Mirjani Krizmanić se dodjeljuje Nagrada Miko Tripalo kao priznanje, ali  i kao poticaj za daljnji rad i aktivni angažman u tome području.