Panel rasprava “Organizacije civilnog društva i izvješće o vladavini prava-dobre prakse u suradnji i zagovaranju”

Centar Miko Tripalo organizirao je online panel raspravu “Organizacije civilnog društva i izvješće o vladavini prava – dobre prakse u suradnji i zagovaranju” koja je bila dio aktivnosti u sklopu projekta “Jačanje kapaciteta civilnog društva za zaštitu i unapređivanje vladavine prava u Hrvatskoj”. Projekt provode Kuća ljudskih prava Zagreb i Centar Miko Tripalo s ciljem …