Projekt ODREDIŠTE EU: BUDUĆNOST MLADIH U HRVATSKOJ

Odredište EU: Budućnost mladih u Hrvatskoj

O temi
U Centru Miko Tripalo uvidjeli smo  postojanje istraživačke, ali i zagovaračke praznine oko pitanja odnosa mladih i Europske unije. Uvidjeli smo da mladi nemaju dovoljno znanja o europskoj integraciji, da ne poznaju europske institucije i politike, te da im nije jasan odnos Republike Hrvatske kao članice i Europske unije u cjelini. Slabo su im poznata i njihova prava kao europskih građana. Taj smo problem povezali s nedovoljnom informiranošću mladih, koja prati opću neinformiranost šire javnosti o Europskoj uniji, njezinim institucijama i politikama.

Cilj projekta
Ovaj projekt za cilj ima zatvaranje te praznine, fokusirajući se na detekciju razloga neinformiranosti mladih upravo u razgovoru s njima i nudeći rješenja tog problema. Sve aktivnosti projekta usmjerene su podizanju razine svijesti mladih i šire javnosti o koristima EU za mlade u Hrvatskoj i načinima na koje se mladi mogu aktivnije uključiti u procese dijaloga i donošenja politika koje utječu na njihove živote.

1. ANALIZA I RAZUMIJEVANJE PROBLEMA

 • Analizirati probleme unutar Hrvatske koji sprječavaju ili usporavaju punu integraciju mladih u europski društveni prostor
 • Prepoznati uzroke koji utječu na razinu znanja mladih o EU i njihovim pravima kao europskih građana te detektirati primjere neispunjenih očekivanja mladih od članstva Hrvatske u EU i ukazati na izvore te razočaranosti

2. PODIZANJE SVIJESTI / EDUKACIJA

 • Podići razinu svijesti o utjecaju daljnjeg članstva u EU na mlade u Hrvatskoj i kvalitetnije ih o koristima i prilikama koje članstvo donosi
 • Potaknuti mlade da se aktivno uključe u dijalog o njihovoj ulozi u određivanju pozicije Hrvatske u budućoj EU

3. PREPORUKE

 • Formulirati prijedloge javnih politika usmjerenih na poboljšanje širenja informacija o EU i njezinu utjecaju na živote mladih
 • Početi praćenje razine znanja mladih o Europskoj uniji i njezinim politikama

Aktivnosti

 1. Stručna analiza/istraživanje i 4 teksta o pet godina RH u EU s naglaskom na mlade i odabranim područjima relevantnim za mlade
 2. Okrugli stol sa stručnjacima o pet godina hrvatskog članstva u EU s naglaskom na to koliko je RH iskoristila članstvo u EU u kontekstu pitanja vezanih uz bolji život mladih
 3. Tribine (Osijek, Vukovar, Zadar, Pula) s mladima na temu njihovih očekivanja od članstva u EU i što se od toga ostvarilo te što žele od hrvatske budućnosti u EU (distribucija upitnika)
 4. Zaključci tribina – kako mladi vide (ne)ispunjavanje obećanja EU i kako vide svoju budućnost u EU
 5. Izrada posebne web stranice (Odredište EU: budućnosti mladih u RH), aktivnosti na društvenim mrežama, medijske aktivnosti
 6. Izrada policy briefa na temelju rezultata aktivnosti br. 1, 2 , 3 i 4 koji će sadržavati prijedloge poboljšanje širenja informacija o EU i njezinu utjecaju na živote mladih
 7. Finalna prezentacija projekta, policy brief-a i rezultata mini istraživanja o očekivanjima mladih i popratne medijske aktivnosti

 

Projekt se provodi uz pomoć