Dodijeljena NAGRADA MIKO TRIPALO za 2018. godinu

Danas, u petak, 1. ožujka 2019., održana je dodjela Nagrade Miko Tripalo za 2018. godinu. Svečanost se održala u Novinarskom domu u Zagrebu. Nagrada je dodijeljena HRVATSKOM NOVINARSKOM DRUŠTVU za borbu u ostvarivanju ustavnih jamstava slobode medija i priopćavanja. Nagradu je primio Hrvoje Zovko, predsjednik Hrvatskog novinarskog društva.

Na početku svečanosti, Tvrtko Jakovina, predsjednik Upravnog odbora Centra za demokraciju i pravo Miko Tripalo, pozdravio je prisutne i istaknuo da je Centar nekoliko puta nagrađivao različite novinarske organizacije, ali je ove godine odlučeno da nagrada bude dodijeljena HND-u kao krovnoj novinarskoj organizaciji. Dodao je kako ova Nagrada diferencira novinare koji svoj posao rade pošteno i profesionalno, od onih koji ga zloupotrebljavaju, te kako su danas novinari izloženi pritisku i zastrašivanjima,a njihove medijeske kuće se nastoje disciplinirati čime ih se prisiljava na autocenzuru.

Nakon toga, dvoje studenata novinarstva s Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu, Lea Medica i Janko Debeljak, obratili su se prisutnima, zahvalili na pozivu i naglasili kako je novinarstvo poziv koji živiš cijeli život. Dodali su kako je novinarska profesija danas iznimno važna, te da mora biti vođena principima etičnosti, istinitosti i objektivnosti. Uz to, pušten je prigodan video materijal studenata novinarstva.

Viktor Gotovac, zamjenik predsjednika Upravnog odbora Centra Miko Tripalo pročitao je obrazloženje nagrade.

Hrvoje Zovko, predsjednik HND-a, prilikom uručenja Nagrade, rekao je da je ponosan na Nagradu i da je ona priznanje za njegove kolegice i kolege, i sve one koji su izloženi verbalnim napadima, pritiscima i otkazima. Osim toga, smatra da je Nagrada dokaz da novinari koji rade svoj posao odgovorno nisu sami i da je njihovo zalaganje, i rad HND-a ovime prepoznat. Osobito mu je drago što je dobitnik Nagrade koja nosi ime velike povijesne ličnosti i čovjeka koji se uvijek borio za demokraciju i bolje društvo.

Obrazloženje Nagrade Miko Tripalo za 2018. godinu Hrvatskom novinarskom društvu nalazi se u privitku.