Najava nadolazećih aktivnosti

Predstavljanje knjige 500 GODINA PROTESTANTIZMA: BAŠTINA I OTISCI U HRVATSKOM DRUŠTVU održat će se 30. listopada 2019. godine, na Visokom evanđeoskom teološkom učilištu Osijeku u zajedničkoj organizaciji Centra za demokraciju i pravo Miko Tripalo, Visokog evanđeoskog teološkog učilišta u Osijeku i Instituta za društvena istraživanja u Zagrebu. Urednici knjige su Ivan Markešić, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar i Centar Miko Tripalo i Ankica Marinović, Institut za društvena istraživanja u Zagrebu i Centar Miko Tripalo. Knjiga je objavljena u siječnju 2019. godine.

Skup KOPRODUKCIJA – ODGOVOR NA DRUŠTVENE IZAZOVE održat će se 11. studenog 2019. godine, u zajedničkoj organizaciji Centra za demokraciju i pravo Miko Tripalo i Zaklade Friedrich Ebert u Zagrebu. Skup je početna aktivnost projekta Decentralizacija: uloga građana u pružanju lokalnih javnih usluga (Koprodukcija). Skup će okupiti predstavnike lokalne samouprave, civilnih društava, istraživače i strane stručnjake koji će raspravljati o oblicima koprodukcije u pružanju javnih usluga. Voditelj projekta je Vedran Đulabić, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Centar Miko Tripalo.

Okrugli stol NELIBERALNE DEMOKRACIJE održat će se 28. studenoga 2019. godine na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu. Sudionici će pokušat odgovoriti na dva ključna pitanja: kako je u Hrvatskoj došlo do pojave neliberalnih tendencija i, drugo, što se tome može ponuditi kao rješenje. Voditelji skupa su Vesna Pusić, Hrvatski sabor i Centar Miko Tripalo i Đorđe Gardašević, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

Konferencija EUROPSKE VRIJEDNOSTI, DRŽAVE ČLANICE I BUDUĆNOST EUROPSKE UNIJE završni je dio Jean Monnet projekta Europske vrijednosti u novoj državi članici: Hrvatska u prvih pet godina članstva u EU, Centra za demokraciju i pravo Miko Tripalo koja će se održati 5. i 6. prosinca 2019. Konferencija će sadržavati četiri panela o četiri europske vrijednosti: sloboda, solidarnost, pravda i vladavina prava i sudjelovanje. Voditelj projekta je Dario Čepo, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Centar Miko Tripalo.

Predviđena je objava knjige SOCIJALNO-DEMOGRAFSKA REPRODUKCIJA HRVATSKE u kojoj naši članovi i suradnici analiziraju nepovoljna demografska kretanja, starenje stanovništva i odlazak mladih iz Hrvatske, te nude konkretna rješenja. Urednik knjige je Vlado Puljiz.