Godišnja Nagrada Centra Tripalo za 2010. dodijeljena GONG-u

Nagrada Centra Miko Tripalo
Nagrada Centra Miko Tripalo

Centar za demokraciju i pravo Miko Tripalo dodijelio je u četvrtak 21. travnja 2011. godine u Auli Rektorata Sveučilišta u Zagrebu Nagradu Miko Tripalo za 2010. godinu. Nagrada je uručena nevladinoj udruzi GONG za postignuća u promicanju demokracije i političkih prava građana te doprinosu provođenju slobodnih i poštenih izbora.

Josip Kregar uručuje Nagradu Vesni Kesić

Centar Miko Tripalo odlučio je dodijeliti ovogodišnju Nagradu Miko Tripalo GONG-u temeljem cjelokupnog djelovanja te udruge u posljednjih 14 godina koje upućuje na to da je riječ o jednoj od ključnih institucija civilnoga društva u Hrvatskoj, ali i o nezaobilaznom čimbeniku daljnje demokratizacije Hrvatske. Pritom, postignuća GONG-a u području sloboda i prava građana, transparentnosti i borbe protiv korupcije, izazova radu i medijskih sloboda, a kojima se aktivno bavi i Centar Miko Tripalo, dodatno učvršćuju namjeru da se ovogodišnja Nagrada Centra dodijeli upravo GONG-u.