NAGRADA MIKO TRIPALO za 2012. godinu

Skupština Centra za demokraciju i pravo Miko Tripalo jednoglasno je odlučila da Nagradu Miko Tripalo za 2012. godinu dodijeli:

PETERU KUZMIČU

Kuzmič je nagradu zavrijedio svojim ustrajnim zagovaranjem demokratskih vrednota, interreligijskog dijaloga te znanstvenom, teološkom, publicističkom i humanitarnom djelatnošću koja je prepoznata ne samo u Hrvatskoj, već i izvan granica naše zemlje.

Kao svećenik Pentekostne crkve, Kuzmič je već 1972. osnovao u Zagrebu Biblijsko-teološki institut. Time se bila otvorila mogućnost školovanja mladih naraštaja protestantskih pastora s područja jugoistočne Europe; 1982. Institut se preseljava u Osijek i prerasta u Evanđeoski teološki fakultet, kojemu je Kuzmič bio utemeljitelj te dugogodišnji profesor i rektor. Kuzmičev teološki, filozofski, filološki i društveno-analitički rad prezentiran je u šest knjiga i u velikom broju radova tiskanih u periodici i zbornicima. Predavao je i još uvijek predaje na brojnim sveučilištima izvan Hrvatske, u SAD-u i u Europi.

Kao zanimljiv pisac, živo zainteresiran za različite aspekte društvene problematike, Kuzmič se već osamdesetih javljao kao kolumnist u zagrebačkom Danasu, a aktualne novinske komentare nastavio je pisati i kasnije. Uvijek spreman na kritičko promišljanje, raspoložen za dijalog, pa i kultiviranu polemiku, nije izbjegavao izazove javnog izražavanja svojih stavova ni u televizijskom mediju. Svoj društveni angažman ostvarivao je i članstvom u Hrvatskom helsinškom odboru, uvijek se zalažući za prava društveno obespravljenih, marginaliziranih i poniženih.

Svestrano obrazovan, dobar znalac povijesti naroda jugoistočne Europe, ali s izvrsnim uvidom u aktualne političke prilike, stekao je reputaciju vrsnog stručnjaka i u međunarodnim krugovima; osobito je utjecajan u akademskim i političkim krugovima u SAD-u, pa je kao znalac i ekspert sudjelovao i u pripremi Daytonskog mirovnog sporazuma.

Velike su Kuzmičeve zasluge na području biblijskog prevodilaštva, hermenautike i teologije; za Evanđeosku pentekostnu zajednicu, pa i kršćane općenito u hrvatskome društvu, važna je u prvom redu njegova posvećenost naviještanju Isusova Evanđelja, njegov rad na širenju spoznajnih horizonata otvaranjem škola i visokih učilišta, ali Nagradu Miko Tripalo Peter Kuzmič zavređuje prije svega ustrajnom borbom za prava obespravljenih, nemoćnih i malih te svojim dugogodišnjim radom na proširivanju područja ljudskih sloboda. Kao istaknut borac za ljudska prava, Kuzmič se odlikuje posebnim pristupom i stilom uvjeravanja lišenim velike ostrašćenosti, zagovorom blagosti i razboritosti, inzistiranjem na razumijevanju sugovornika i neutraliziranju konfliktnosti. Iznimno je pritom važna njegova uloga u poticanju ekumenizma, dijaloga između različitih vjeroispovijesti, ali i vjerskog dijaloga s agnosticima i ateistima. Svojim ukupnim djelovanjem, Peter Kuzmič se zasigurno istaknuo kao jedan od najvećih moralnih i intelektualnih autoriteta suvremene Hrvatske te držimo da ova nagrada ide u prave ruke!