Komentari Centra Miko Tripalo na dokument “Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku”

Centar za demokraciju i pravo Miko Tripalo komentirao je i dao svoje prijedloge na dokument “Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku” koji je u javnu raspravu uputila Vlada RH.

U nastavku možete pročitati i preuzeti dokument: