Ivo Družić

Ivo DružićIvo Družić,  redoviti je profesor u trajnom zvanju na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, kolegiji Gospodarstvo Hrvatske, Makroeknomija, Komparativni ekonomski sustavi, Ekonomska povijest. Boravio je u Velikoj Britaniji i SAD-u kao istraživač i gostujući profesor. Glavna djela: Razvoj i tranzicija hrvatskog gospodarstva (1997), Resursi i tržišta hrvatskog gospodarstva (2004), A Journey Through Transition Time – With Special Reference to Croatia (2006), Prosvijećeni industrijalizam (2010), Obrazovanje i hrvatski razvojni ciklusi (2014).