Ivan Šiber

Ivan ŠiberOd 1965. do umirovljenja 2010. zaposlen na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu, na kojem je utemeljio kolegije politička psihologija, politički marketing i političko ponašanje; od 1979. izvanredni, od 1984. redoviti profesor; dekan fakulteta 2001–02; od 2012. profesor emeritus Sveučilišta u Zagrebu. Vodeći je hrvatski znanstvenik u području političke psihologije i političkog marketinga. Bio je prvi psiholog i prvi autor u području društvenih znanosti koji je, već prije 1970. godine, započeo sustavna empirijska istraživanja psihosocijalnih aspekata izbornih procesa i izbornog ponašanja te pritom razradio njihovu metodologiju. Glavna djela: Socijalna struktura i politički stavovi (1974), Psihologija i društvo (1984), Osnove političke psihologije (1998), Politički marketing (2003), Političko ponašanje: istraživanje hrvatskog društva (2007).