In memoriam: Biserka Cvjetičanin (1939. – 2023.)

Napustila nas je Biserka Cvjetičanin, dugogodišnja članica Centra, članica Znanstvenog savjeta i naša draga kolegica. Biserka je bila zaslužna znanstvenica (emeritus) u Odjelu za kulturu i komunikacije Instituta za razvoj i međunarodne odnose. U središtu njenih istraživanja bili su međunarodni kulturni odnosi i suradnja, kulturni razvoj i kulturne politike.

U Centru je vodila projekte i programe kulturne tematike. Godine 2013. vodila je konferenciju Kulturna raznolikost, civilno društvo i međunarodna kulturna suradnja u Jugoistočnoj Europi u suorganizaciji Centra, Culturelink-a/IRMO-a i Regionalnog ureda UNESCO-a. Zajedno s Vjeranom Katunarićem, 2017. godine moderirala je panel Kultura i bila je urednik poglavlja o kulturi u publikaciji Centra Dvadeset pet godina Hrvatske neovisnosti – kako dalje? I konačno, 2019. godine bila je idejni začetnik i voditelj međunarodne konferencije International Cultural Relations of the European Union – Europe, the World, Croatia na kojoj je sudjelovalo 200 izlagača iz cijelog svijeta i koju su u Rijeci organizirali Centar, Rijeka 2020 i Sveučilište u Rijeci.

Diplomirala je komparativnu književnost i doktorirala na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od 1985. do 2000. bila je voditeljica Odjela za kulturu i komunikacije Instituta za međunarodne odnose, a od 2000. do 2003. zamjenica ministra kulture.

Vodila je i sudjelovala u nizu istraživačkih programa u okviru UNESCO-a i Vijeća Europe. Bila je članica Administrativnog vijeća Međunarodnog fonda za promicanje kulture UNESCO-a (2004.-2007.) i članica Savjetodavnog vijeća UNESCO-a za izradu Svjetskog izvještaja o kulturnoj raznolikosti (2006.-2009.), objavljenog 2010. Bila je suradnica i jedan od urednika nacionalnog izvještaja Kulturna politika RH (1998.) u okviru projekta o europskim kulturnim politikama koji je pokrenulo Vijeće Europe, te Strategije Kultura RH u 21. stoljeću (2002.).  UNESCO i Vijeće Europe imenovali su je 1989. za voditeljicu Svjetske mreže za istraživanje kulturnog razvoja i suradnje – Culturelink.

Objavila je oko 300 znanstvenih radova, najvećim dijelom na engleskom i francuskom jeziku. Dobitnica je nagrade Sveučilišta u Zagrebu za znanstveno-istraživački rad 1989. Nositeljica je najvišeg francuskog odličja Légion d’honneur koji joj je dodijeljen 2003. za zasluge u promicanju međunarodne kulturne suradnje.

Svima će nam nedostajati!