Hrvatska – Kako sada dalje (2008)

Knjiga Hrvatska – Kako sada dalje, u obliku zbornika radova s istoimenoga znanstvenog skupa održanog 25. listopada 2007. godine u Zagrebu u organizaciji Pravnog fakulteta u Zagrebu i Centra za demokraciju i pravo Miko Tripalo, sastoji se od tri cjeline unutar kojih je 15 radova širokoga raspona koji govore o suvremenim problemima u Hrvatskoj. U prvoj cjelini, Društveni i  politički okviri promjena, problematiziraju se pitanja političke odgovornosti, stanja i reforme pravosuđa, funkcioniranja pravne države te stanja političke kulture u Hrvatskoj. Druga cjelina, Obrazovanje i razvoj, osim rasprava o stanju obrazovanja u Hrvatskoj i aktualizaciji njegovoga razvoja te prilagodbi i reformama u skladu s Bolonjskim procesom, sadrži i utvrđivanje ekonomskoga stanja i perspektive ekonomskog napretka. U trećoj cjelini, Akteri promjena, razmatra se utjecaj globalnih političkih procesa na Hrvatsku, odnosno njezini potencijali u uvjetima energetskih i geopolitičkih kriza, izazova socijalne države i problema siromaštva.

Širokim rasponom tema, od ukazivanja na nužnost reformi političkoga sustava, pravosuđa, obrazovanja i znanosti kao ključnih razvojnih resursa do ekonomskih i socijalnih pitanja te određenja aktera koji mogu ostvariti nužne promjene, knjiga upozorava na svu složenost suvremenih društvenih problema i otvara mogućnost daljnje diskusije te, jednako tako, poziva na kritičko promišljanje temeljnih problema hrvatskoga društva. Iako se rasprave uvrštene u ovu knjigu kreću u  relativno širokom tematskom rasponu, sve njih objedinjuju tri bitne odrednice, koje daju i samoj knjizi iznimnu važnost. Prvo, to je usredotočenost na Hrvatsku kroz prizmu razvojnih pitanja, na utvrđivanje prepreka  razvoju i razvojnih mogućnosti, ključnih resursa i aktera. Drugo, to je analiza hrvatske problematike u komparativnoj, europskoj perspektivi, te multidisciplinarnih problema. Treće, to je razmatranje tema i problema na znanstveno utemeljen i društveno poticajan način, iz čega je proizišao niz zaključaka i prijedloga koje treba uzeti u obzir u javnom mišljenju i političkom odlučivanju.

Važnost ove knjige dakle ne proizlazi samo iz predmeta kojim se bavi, nego i iz načina na koji pristupa tom predmetu, te iz rezultata koje ostvaruje, a oni su značajni kako za našu znanost i društveni razvoj tako i za političko odlučivanje. Knjiga je izvorno djelo  kako po znanstvenoj utemeljenosti i analitičkoj prodornosti, tako i po širem društvenom značenju.

SADRŽAJ KNJIGE

JOSIP KREGAR,
GVOZDEN FLEGO i
SLAVEN RAVLIĆ
Predgovor

I. Društveni i politički okviri promjena

JOSIP KREGAR
Politička optička varka

IVO JOSIPOVIĆ
Reforma pravosuđa – pretpostavka društvenog i ekonomskog razvoja hrvatskog društva I njegove europske budućnosti

PETAR NOVOSELEC
Hrvatsko pravosuđe danas

MIHAJLO DIKA
Je li u Hrvatskoj provedena lustracija ili o položaju sudaca tijekom prve tri i pol godine nakon donošena Ustava iz 1990

VLASTA ILIŠIN
Vrijednosne dimenzije demokratske konsolidacije: politički stavovi hrvatskih građana i političke elite

DAŠA GALOGAŽA-PRIMORAC
O bitnoj slabosti našeg društva: vladavina prava i državna uprava

II. Obrazovanje i razvoj

GVOZDEN FLEGO
Hrvatsko obrazovanje između riječi i djela

IVAN RIMAC
Prepreke razvoju obrazovnog sustava u Hrvatskoj

DARKO MARINAC
Ulaganje u obrazovanje ključ je napretka

MLADEN VEDRIŠ
Republika Hrvatska – aktualna ograničenja i perspektivne mogućnosti ekonomskog napretka

DRAGOMIR VOJNIĆ
Neke karakteristike hrvatskog gospodarstva i društva

III. Akteri promjena

IGOR DEKANIĆ
Položaj Hrvatske u mogućim energetskim i geopolitičkim krizama

VLADO PULJIZ
Hrvatska socijalna država: trendovi i izazovi

ZORAN ŠUĆUR
Ljudski i sociokulturni kapital siromašnih u Hrvatskoj

GORAN SUNAJKO
Europska i hrvatska socijalna misao: politika identiteta

O autorima

Kazalo imena i pojmova