Članovi Centra o Josipu Kregaru

Goran Sunajko:

Odlaskom prof. Kregara nismo ostali samo bez sjajnog pravnika i sociologa, borca za ljudska prava, demokraciju i transparentnost politike, već i bez sjajnog govornika punoga duha i tolerancije. Dobrih pravnika i sociologa još ćemo srećom i pronaći, ali ljudi koji svojim zavodljivim duhom donose priču ispričanu na osobit način naći ćemo sve manje. To je onaj višak koji se ne da usporediti, višak po kojem se netko razlikuje od drugih, a Kreg je upravo to bio. 
Stoga možemo žaliti za njegovim odlaskom, ali se i veseliti sjećanju na taj duh koji nam je ostavio u zalog. 

Drago Pilsel: