Znanstveni skup: VRIJEDNOSTI U HRVATSKOM DRUŠTVU

 

 

Poštovani/na,

 Centar za demokraciju i pravo Miko Tripalo i Katedra za sociologiju Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu organiziraju znanstveni skup na temu:

 VRIJEDNOSTI U HRVATSKOM DRUŠTVU

Čast nam je pozvati Vas da sudjelujete na skupu.

 Skup će se održati u srijedu, 11. 11. 2015. godine, s početkom u 10 sati, u Velikoj vijećnici Sveučilišta u Zagrebu, Trg maršala Tita 14.

 Rasprava bi trebala potaknuti diskusiju i dati odgovore na neka pitanja, na primjer:

  • Do kakvih je vrijednosnih promjena došlo u hrvatskom društvu u razdoblju tranzicije?
  • Kakav je odnos modernizacijskih trendova i trendova retradicionalizacije u suvremenome hrvatskom društvu?
  • Do koje se mjere nove konfiguracije vrijednosnih orijentacija odražavaju i na političke podjele?
  • Polazeći od vrijednosnih promjena koje su se dogodile, što možemo reći o budućim sukobima u hrvatskom društvu?

 

PROGRAM SKUPA

 10:00 – 11:30

RIJEČ ORGANIZATORA

Goran Radman, predsjednik Upravnog odbora Centra Miko Tripalo

RIJEČ REKTORA

Damir Boras, rektor Sveučilišta u Zagrebu

RIJEČ MODERATORA

Duško Sekulić, Katedra za sociologiju Pravnog fakulteta

 

UVODNA  IZLAGANJA

Vjeran Katunarić:  O primjenjivosti koncepta mnogostruke modernosti u slučaju Hrvatske

Goran Radman: Osvrt na sukladnost europskih i nacionalnih društvenih vrijednosti

Mirjana Krizmanić:  Znači li erozija vrijednosti njihov nestanak ili samo njihovu promjenu?

Biserka Cvjetičanin:  Promjene kulturnih vrijednosti i međunarodna kulturna suradnja Hrvatske

Duško Sekulić: Što je to lijevo i što je to desno u Hrvatskoj?

Ivan Rimac: Vrijednosne orijentacije kao osnova političkih rascjepa u Hrvatskoj

Anja Gvozdanović i Vlasta Ilišin: Struktura i dinamika vrijednosti mladih u Hrvatskoj

 

11:30 – 12:00       PAUZA  ZA  KAVU

 

12:00 – 14:00     

UVODNA  IZLAGANJA

Katarina Prpić:  Percepcije znanosti u hrvatskoj javnosti i elitama

Biljana Kašić:  Društvo u post-socijalizmu: preoznačavanje ili degradacija društvenog?

Danijela Dolenec:  Nakon devijantne modernizacije, devijantni kapitalizam?

Hotimir Burger:  Solidarnost

Elvio Baccarini: Ideal slobodnog i jednakog građanstva

Rade Kalanj: Potraga za vrijednostima i takozvani relativizam vrijednosti

Ivan Markešić:  Nakon 100 godina (1916 – 2016) islam i muslimani u RH: prijetnja nacionalnoj sigurnosti ili sastavni dio hrvatskog kulturnog i nacionalnog identiteta

 

14:00 – 15:00     RASPRAVA