Tribina – UZROCI I UČINCI DUGOROČNE STAGNACIJE HRVATSKOG GOSPODARSTVA

Poštovani,

Centar za demokraciju i pravo Miko Tripalo poziva Vas na tribinu:

 

UZROCI I UČINCI DUGOROČNE STAGNACIJE HRVATSKOG GOSPODARSTVA

 

 Tribina će se održati u četvrtak, 27. studenog 2014. godine, u 13 sati na Pravnom fakultetu u Zagrebu, Trg maršala Tita 14, u Auli Sveučilišta.

 Izlagači:

Prof. dr. sc. Ivo Družić, redoviti profesor Ekonomskog fakulteta  Sveučilišta u Zagrebu

Prof. dr. sc. Marinko Škare, redoviti profesor Ekonomskog fakulteta  Sveučilišta Juraj Dobrila u Puli

Moderator skupa:

Prof. dr. sc. Josip Kregar, zastupnik u Hrvatskom saboru, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Centar Miko Tripalo

Redakcija tribine:

Prof. dr. sc. Gvozden Flego, zastupnik u Hrvatskom saboru i Centar Miko Tripalo

Prof. dr. sc. Josip Kregar, zastupnik u Hrvatskom saboru, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Centar Miko Tripalo

Prof. dr. sc. Ivan Markešić, Institut Ivo Pilar i Centar Miko Tripalo