NAGRADA MIKO TRIPALO za 2018. godinu

Centar za demokraciju i pravo Miko Tripalo dodjeljuje Nagradu Miko Tripalo za 2018. godinu HRVATSKOM NOVINARSKOM DRUŠTVU za borbu u ostvarivanju ustavnih jamstava slobode medija i priopćavanja; za jamstvo prava javnosti na pristup informacijama i obaviještenosti o zbivanjima; za zaštitu novinara od cenzure svake vrste te monopola i samovolje nakladnika; za poseban angažman u suzbijanju …