Pravila privatnosti

Centar za demokraciju i pravo Miko Tripalo se obvezuje da će štititi i poštivati osobne podatke i sigurnost korisnika ove mrežne stranice u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka).

Internet stranicu Centra za demokraciju i pravo Miko Tripalo možete posjetiti bez otkrivanja osobnih podataka o sebi. Centar Miko Tripalo će obrađivati podatke koje su korisnici otkrili dobrovoljno ili u komunikaciji s Centrom na pošten i transparentan način, pritom uzimajući u obzir sigurnost posjetitelja. Istovremeno, Centar Miko Tripalo će na vrijeme i u skladu sa svim zakonskim odredbama pružiti informacije korisnicima o načinu prikupljanju podataka, analiziranju, te eventualnoj upotrebi istih. Centar Miko Tripalo posebno ističe načela zakonitosti i transparentnosti pri korištenju podataka sa Internet stranice i jamči brigu za privatnost korisnika. Prikupljene podatke Centar neće distribuirati trećoj strani, osim u slučaju dozvole korisnika. Internet stranica Centra Miko Tripalo koristi kolačiće (cookies) radi poboljšanja korisničkog iskustva i kako bi na najbolji način pružila svoju uslugu, što uključuje statističko praćenje posjećenosti stranice i analizu prometa.