Promocija knjige Vrijednosti u hrvatskom društvu

U srijedu 18. siječnja 2017. godine u 11 sati, u Auli Sveučilišta u Zagrebu u organizaciji Centra za demokraciju i pravo Miko Tripalo održano je:

Predstavljanje zbornika radova

VRIJEDNOSTI U HRVATSKOM DRUŠTVU 
urednika prof. dr. sc. Duška Sekulića

 

Knjiga Vrijednosti u hrvatskom društvu sadrži 13 znanstvenih radova i predstavlja analizu i presjek stanja vrijednosti i vrijednosnih orijentacija u suvremenom hrvatskom društvu. Bavi se analizom do kakvih je promjena došlo u tranzicijskom periodu i kako se u tom razdoblju prelamaju modernizacijski i re-tradicionalizacijski trendovi. Knjiga govori i o tome kako se vrijednosne orijentacije reflektiraju na političke podjele u hrvatskom društvu i na koji se način mogu prognozirati osnovni društveni rascjepi na kojima će nastajati sukobi te osnovice na kojima se može graditi vrijednosna homogenizacija društva.

SADRŽAJ KNJIGE:

Duško Sekulić: Predgovor
Rade Kalanj: Potraga za vrijednostima i tzv. relativizam vrijednosti
Hotimir Burger: Solidarnost i njezine perspektive u suvremenom društvu
Elvio Baccarini: Vrijednosti javnoga dijaloga i hrvatska aktualnost
Mirjana Krizmanić: Znači li erozija vrijednosti njihov nestanak ili samo njihovu promjenu?
Vjeran Katunarić: Višestruka modernost ili retradicionalizacija hrvatskog društva?
Danijela Dolenec: Nakon devijantne modernizacije, divlji kapitalizam? Genealogija teze i neke kritičke opaske
Ivan Rimac: Vrijednosti u hrvatskom društvu i mogućnost političkoga konsenzusa
Duško Sekulić: Ljevica i desnica u Hrvatskoj
Vlasta Ilišin i Anja Gvozdanović: Struktura i dinamika vrijednosti mladih u Hrvatskoj
Katarina Prpić: Percepcije znanosti između tradicionalizma i (post)modernizma
Ružica Šimić Banović i Najla Podrug: Prevladavajuće vrijednosti u hrvatskome
poslovnom okruženju: Približavamo li se Zapadu?
Biserka Cvjetičanin: Promjene kulturnih vrijednosti i međunarodni kulturni odnosi: izazov za Hrvatsku
Ivan Markešić i Stanko Rihtar: Nakon 100 godina (1916–2016). Islam i muslimani u RH: Prijetnja nacionalnoj sigurnosti ili sastavni dio hrvatskoga kulturnog i nacionalnog identiteta