Održana prva rasprava “Reforma izbornog sustava: polazišta za reforme”

Centar za demokraciju i pravo Miko Tripalo organizirao je 30. studenog 2012. godine prvu od dvije raspravu na temu Izborni model Hrvatske: polazišta za reforme.

Na raspravi sudjelovalo je dvadesetak hrvatskih stručnjaka iz područja politologije, prava, ekonomije i sociologije koji su, pod vodstvom moderatora prof. dr. sc. Slavena Ravlića, raspravljali o  evaluaciji dosadašnjih izbornih modela, hrvatskom izbornom zakonodavstvu, financiranje izbornih procesa, analiza izbornih jedinica, biračkom pravu, građanima u izbornim procesima, ocjeni rada Državnoga izbornog povjerenstva te političkim strankama i neovisnim listama.

Cilj okruglog stola su prijedlozi promjena ili poboljšanja izbornoga modela,  tj. donošenje Zaključaka, dokumenta kojim bi Centar ponudio određene prijedloge i rješenja u vezi s izbornim sustavom Hrvatske te kojim bi nastojao utjecati na političke aktere, prije svega na izvršnu i zakonodavnu vlast. Stoga se od svakog sudionika okruglog stola traži iznošenje prijedloga o pojedinim pitanjima kako bi se formulirao jedinstven dokument s jasno određenim zaključcima.

Iduća rasprava (Lokalna demokracija i izborni model na lokalnoj razini) zakazana je za siječanj 2013. godine.