Okrugli stol o decentralizaciji

Centar Miko Tripalo se zahvaljuje svim sudionicima okruglog stola na temu decentralizacije na doprinosu zanimljivoj i korisnoj raspravi koja se održala u četvrtak, 27. listopada u 11 sati na Pravnom fakultetu u Zagrebu.

Okrugli stol organiziran je u sklopu projekta Decentralizacija i lokalna samouprava koji provodi Centar Miko Tripalo u suradnji s nekoliko znanstvenika, a cilj mu je napraviti pregled funkcioniranja i ocjenu stanja lokalne samouprave na koji će se nastavljati sveobuhvatan prijedlog reformskih promjena.

U sklopu prve faze projekta, stručnjaci na projektu su analizirali funkcioniranje lokalne samouprave u četiri osnovna područja (teritorijalna podjela, financiranje, lokalna demokracija i kvaliteta lokalnog upravljanja) na temelju vlastitih istraživanja i analize već obavljenih istraživanja. Tekst, koji je iz tog istraživanja proizašao i sadrži iscrpnu ocjenu funkcioniranja lokalne samouprave u Hrvatskoj kao i naznake prioriteta i potrebnih budućih reformskih zahvata, poslužio je kao predložak za raspravu. Rezultat ovog okruglog stola bit će, nadamo se, izuzetno vrijedan temelj eventualnih budućih promjena sustava lokalne samouprave u Hrvatskoj.