NAGRADA MIKO TRIPALO ZA 2016. GODINU

Centar za demokraciju i pravo Miko Tripalo dodjeljuje Nagradu Miko Tripalo za 2016. godinu

PRAVNOJ KLINICI PRAVNOG FAKULTETA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU

za poticanje pravne, političke i društvene ravnopravnosti građana Hrvatske i razvijanje svijesti o ljudskim pravima kao prirodnim pravima svakog čovjeka kroz pomoć socijalno najugroženijim članovima hrvatskog društva, pripadnicima nacionalnih manjina i marginaliziranih skupina te azilantima, migrantima i izbjeglicama.

Skupština Centra za demokraciju i pravo Miko Tripalo jednoglasno je odlučila da se Nagrada Miko Tripalo za 2016. godinu dodijeli Pravnoj klinici Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Pravna klinika je u svojemu radu od početka slijedila ideju o potrebi da se svima omogući ostvariti prava. Njezina se vizija zasniva na vjerovanju da je za razvoj društva nužno osigurati primjerenu zaštitu prava najosjetljivijih i životnim problemima najteže pogođenih pojedinaca i skupina. Kombinacijom teorijskih spoznaja i praktičnih vještina ona pomaže onim članovima hrvatskog društva koji imaju poteškoće u ostvarenju prava koja im politički sustav i pravni poredak jamče i priznaju.

Klinika je usmjerena na dvije skupine: na ekonomski i socijalno najugroženije među nama, koji radi ostvarenja pravde trebaju stručnu pravnu pomoć, te na studente prava, kojima je radi punog ostvarenja svrhe njihovoga pravnog obrazovanja potrebno iskustvo rada u praksi. Besplatnu pravnu pomoć volontera Pravne klinike mogu dobiti svi pojedinci koji ne mogu sami izboriti svoja prava. Prednost pritom imaju pripadnici ugroženih socijalnih skupina. Njima pomažu studenti kliničari koji svoja znanja i vještine, pretaču u pravne savjete, uz pomoć i stručni nadzor nastavnika i suradnika Pravnog fakulteta u Zagrebu.

Dajući pravovaljane i pune informacije, pružajući pravne savjete te pomažući korisnicima da se probiju kroz „šumu“ pravne terminologije i propisa, Pravna klinika ispunjava javnu ulogu i pomaže uspješnijoj provedbi Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći.

Pravna klinika otvorila je svoja vrata u listopadu 2010. godine, od kada je kontinuirano rasla i razvijala se. U dosadašnjem radu poduprle su je razne domaće i inozemne organizacije, od UNHCR-a, Europske komisije i nekoliko stranih veleposlanstava, do Grada Zagreba i Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske. Radi ostvarenja zajedničkih ciljeva, ona surađuje s nekoliko desetaka udruga, jedinicama lokalne samouprave, svim uredima pravobranitelja u Hrvatskoj, pojedinim  ministarstvima te s više organizacija koje  pružaju besplatnu pravnu pomoć i kliničko pravno obrazovanje. Pravna klinika u Zagrebu aktivno je i kritički sudjelovala u raspravama o oblikovanju sustava besplatne pravne pomoći u Hrvatskoj, a pomogla je i u osnivanju drugih pravnih klinika u Hrvatskoj, na sveučilištima u Splitu i Osijeku, s kojima održava partnerske odnose.

Posebno je vrijedno pozornosti da Pravna klinika svoju pomoć pruža bez naplate krajnjem korisniku. Čak i u vremenima u kojima vlada nepravedna, i prema najosjetljivijim članovima društva često kažnjavajuća politika štednje, u kojoj se smanjuju proračunska sredstva o kojima je aktivnost Pravne klinike dijelom ovisila, aktivnosti njezinih članova ne jenjavaju niti posustaju; studenti i nastavnici nastavljaju vrijednu aktivnost pravne potpore najugroženijima. Od 137 predmeta u 2010., prvoj godini postojanja, opseg posla kojeg obavlja Pravna klinika u 2015. godini porastao je 17 puta – studenti i nastavnici riješili su 2373 zasebna pravna predmeta u 2015. godini. Do danas je Pravna klinika pružila pravnu pomoć u preko 8 tisuća slučajeva. Taj podatak s jedne strane govori o uspjehu Pravne klinike kao prepoznatljivog aktera na pravnoj i društvenoj sceni u Hrvatskoj, a s druge o smanjenju mogućnosti hrvatskih građana da se sami izbore za svoja prava u današnjim uvjetima hrvatskog  društva.

Danas, Pravna klinika Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu svojim marnim i uzornim djelovanjem pomaže potrebitima te istovremeno pomiče granice svijesti o značaju vladavine prava  i pridonosi izgradnji pravne civiliziranosti Hrvatske.