Međunarodna konferencija: Kulturna raznolikost, civilno društvo i međunarodna kulturna suradnja

cultural diversity

Centar za demokraciju i pravo Miko Tripalo u suradnji sa Culturelinkom / Institutom za razvoj i međunarodne odnose, a uz podršku Regionalnog ureda za znanost i kulturu u Europi UNESCO-a organizora međunarodnu konferenciju: Kulturna raznolikost, civilno društvo i međunarodna kulturna suradnja.

Konferencija će se održati 3. i 4. lipnja 2013. godine u Muzeju Mimara. Cilj konferencije je razmotriti i analizirati kulturnu raznolikost kao glavni izazov u 21. stoljeću.

Na istaknutim linkovima možete pronaći više informacija, poziv na skup i detaljan program rada konferencije.

Pozivnica_Kulturna_raznolikost_civilno_društvo_i_međunarodna_kulturna_suradnja

Sadržaj_konferencije

Program_rada_konferencije

Izvješće o konferenciji