Komentari Centra Miko Tripalo na dokument “Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima”

Centar za demokraciju i pravo Miko Tripalo komentirao je i dao svoje prijedloge na dokument “Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima” koji je u javnu raspravu uputila Vlada RH.

U nastavku možete pročitati i preuzeti dokument: