In memoriam: Vjeran Katunarić (1949.-2023.)

Napustio nas je Vjeran Katunarić, dugogodišnji član Centra Miko Tripalo i naš dragi kolega. Sudjelovao je u mnogim inicijativama i projektima Centra. Uz Nevena Budaka, bio je jedan od urednika knjige Hrvatski nacionalni identitet u globalizirajućem svijetu (2010) te je bio autor i koautor poglavlja u knjigama Dvadeset pet godina hrvatske neovisnosti – kako dalje? (2017) i Cultures in Cooperation: Realities and Tendencies (2021) u izdanju Centra Miko Tripalo.

Bio je redoviti profesor na Odsjeku za sociologiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i redoviti profesor sociologije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zadru. Bavio se istraživanjem etničkih odnosa, multikulturalizma i kulturne politike te teorijom društva. Bio je gostujući profesor na nekoliko sveučilišta u SAD-u, Švedskoj i Njemačkoj te voditelj dvaju projekata o hrvatskoj kulturi (Izvještaj o kulturnoj politici Republike Hrvatske i Strategija kulturnog razvitka u RH). Osim toga radio je kao ekspert i konzultant Vijeća Europe za kulturnu politiku.

Za svoje zasluge u promicanju i istraživanju kulture nagrađen je Ordenom Danice s likom Marka Marulića, kao i godišnje nagrade za znanost Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa. Glavna djela su mu: Dioba društva (1988), Teorija društva u Frankfurtskoj školi (1990), Bogovi, elite, narodi (1994), Labirint evolucije (1994), Sporna zajednica: novije teorije o naciji i nacionalizmu (2003), Lica kulture (2007), Ženski eros i civilizacija smrti (2009). Dobitnik je nagrade Rudi Supek Hrvatskog sociološkog društva, koja se dodjeljuje za iznimno značajna postignuća, uspjehe i zasluge za razvoj sociologije i Hrvatskog sociološkog društva.

Svima će nam nedostajati!