DAVOR KRAPAC (In memoriam)

Dana 2. studenog 2016. godine, preminuo je jedan od osnivača Centra Miko Tripalo i njegov član, akademik Davor Krapac.

Akademik Davor Krapac, redoviti profesor Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u trajnom zvanju i istaknuti član Centra za demokraciju i pravo Miko Tripalo, preminuo je 2. studenog 2016. godine.

Akademik Davor Krapac rođen je 1947. godine u Zagrebu. Diplomirao je, magistrirao i doktorirao na Pravnom fakultetu u Zagrebu. Član je Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Na Fakultetu je u različitim razdobljima obnašao dužnosti predstojnika Katedre za kazneno procesno pravo, Zavoda za kaznene znanosti, kriminologiju i viktimologiju te je bio i dekan Pravnog fakulteta. Akademik Krapac napisao je i objavio kod domaćih i stranih izdavača velik broj znanstvenih i stručnih radova s područja kaznenog procesno prava, pravne povijesti, međunarodnog i komparativnog kaznenog prava, ustavnog prava i ljudskih prava i u našoj pravnoj literaturi ostavio neizbrisiv trag. Surađivao je s brojnim stranim sveučilištima i institutima te stranim izdavačima i sudjelovao na mnogim međunarodnim znanstvenim skupovima.

Osim znanstvenog i nastavnog rada, akademik Krapac bio je iznimno društveno i stručno aktivan. Bio je glavni osnivač Hrvatskog udruženja za kaznene znanosti i praksu, Hrvatskog udruženja za europsko kazneno pravo te Hrvatskog ljetopisa za kaznene znanosti i praksu čiji je dugogodišnji glavni i odgovorni urednik. Akademik Krapac je sudjelovao u pripremi Ustava Republike Hrvatske a bio je i vanjski član Odbora za pravosuđe Hrvatskog sabora. Obnašao je i dužnost suca Ustavnog suda Republike Hrvatske. Za svoj znanstveni rad primio je više nagrada i priznanja.

Akademika Davora Krapca sjećat ćemo se s poštovanjem i ljubavlju i kao člana Centra, i kao vrhunskog pravnog stručnjaka koji je dao nemjerljiv doprinos pravnoj znanosti i Republici Hrvatskoj.