Uvjeti korištenja

Internet stranica Centra za demokraciju i pravo Miko Tripalo nastoji omogućiti široj javnosti pristup informacijama o svakodnevnom radu i aktivnostima Centra u svrhu bolje informiranosti građana o ustroju, ali i aktualnim projektima u kojima Centar sudjeluje. Cilj je pravovremenim i točnim objavama približiti građanima ideje i vrijednosti koje Centar zagovara, poput demokracije, vladavine prava, pluralizma i europeizacije hrvatskog društva.

Korištenje Internet stranice Centra za demokraciju i pravo Miko Tripalo podrazumijeva da su čitatelji upoznati s uvjetima korištenja, te da će koristiti Internet stranicu kao relevantan izvor informacija, premda ona sadrži i informacije koje su općeg karaktera i kao takve ne mogu poslužiti specifičnoj svrsi.

Centar za demokraciju i pravo Miko Tripalo zadržava pravo svakodnevne izmjene podataka na Internet stranici, bez prethodne najave u cilju bržeg, efikasnijeg i ažurnijeg pristupa informacijama, uzimajući u obzir činjenicu da Centar svakodnevno radi na novim aktivnostima i projektima. Djelatnici Centra ne mogu biti odgovorni za takve promjene.

Centar za demokraciju i pravo Miko Tripalo se, pritom, ograđuje od moguće izravne ili neizravne štete nastale zloupotrebom Internet stranica od strane korisnika koja može biti rezultat pogrešne interpretacije njezina sadržaja. Istovremeno, Centar ne može biti odgovoran za moguće negativne okolnosti nastale povezivanjem na našu Internet stranicu putem druge stranice. U slučaju povezivanja putem druge stranice, poželjno je proučiti uvjete korištenja i pravila privatnosti i te druge Internet stranice.

Jednako tako, Centar za demokraciju i pravo Miko Tripalo ne može u svakom trenutuku sa sigurnošću tvrditi da će pristup Internet stranici biti moguć i nije odgovoran za pogreške koje su rezultat odabira određenog mrežnog preglednika, ali će pravovremeno intervenirati u slučaju nedostupnosti stranice ili eventualnih tehničkih poteškoća.