NAGRADA MIKO TRIPALO za 2017. godinu

Centar za demokraciju i pravo Miko Tripalo dodjeljuje Nagradu Miko Tripalo za 2017. godinu INFORMATIVNOJ MULTIPLATFORMI  N1 za unapređenje vrijednosti demokratskog, humanog i otvorenog društva Skupština Centra za demokraciju i pravo Miko Tripalo jednoglasno je odlučila da Nagradu Miko Tripalo za 2017. godinu dodijeli INFORMATIVNOJ MULTIPLATFORMI  N1. N1 je ponudila visoko kvalitetan informativni televizijski program …