Godisnja izvjesca o radu

Objavljujemo godisne izvještaje o radu Centra za demokraciju i pravo Miko Tripalo za 2011. godinu.

Izvjestaj o radu Centra 2011-2012
NO 2011.

 

Komentari su zatvoreni.