Tijela

 

Skupština

Glavno tijelo udruge Centar za demokraciju i pravo Miko Tripalo je Skupština, koja se sastoji od svih članova Udruge-Centra. Godine 2012. Centar Miko Tripalo ima 41 člana, a primanje u članstvo ovisi o interesu i prijašnjoj uključenosti u rad i aktivnosti Centra. Skupština se sastaje najmanje jednom godišnje kako bi odobrila godišnji izvještaj o obavljenim aktivnostima i financijski izvještaj, odlučila o programu aktivnosti za sljedeću godinu i proračunu Centra. Skupština odlučuje o dodjeli godišnje Nagrade Miko Tripalo. Skupština odlučuje i o načinu upravljanja imovinom Centra.
Skupština bira predsjednika Skupštine i njegova zamjenika, predsjednika Upravnog odbora i njegova zamjenika te druge članove UO-a, predsjednika i članove Nadzornog odbora te predsjednika i dva potpredsjednika Znanstvenog savjeta. Svi izabrani imaju mandat od tri godine.

Josip Kregar predsjednik je Skupštine
Vesna Pusićzamjenica je predsjednika Skupštine

Predsjednik Centra

Predsjednik Centra Miko Tripalo predstavlja Centar u zemlji i u inozemstvu, dogovara, razvija i održava kontakte s drugim domaćim i inozemnim udrugama te s drugim domaćim pravnim osobama i državnim tijelima. Predsjednik Centra može sudjelovati u radu Upravnog odbora kao član s pravom glasa.
Stjepan Mesić je predsjednik Udruge-Centra

Upravni odbor

Upravni odbor je izvršno tijelo Centra Miko Tripalo koje je zaduženo za realizaciju programa, odnosno za provođenje odluka Skupštine. On koordinira rad na projektima i programima te uspostavlja i održava suradnju s drugim udrugama i znanstvenim institucijama. Upravni odbor zadužen je za primanje novih članova, pripremu i predlaganje programskih i financijskih planova.
Upravni odbor ima pet članova koje bira Skupština na rok od tri godine. Upravni odbor sastaje se prema potrebama, a najmanje jednom u tri mjeseca.

Članovi UO-a su:
Goran Radman, predsjednik UO-a
Tvrtko Jakovina, zamjenik predsjednika UO-a
Viktor Gotovac,
Vinka Tomić Tripalo,
Velimir Visković
članovi

Nadzorni odborNadzorni odbor ima tri člana i predstavlja nadzorni organ Udruge. Prema Statutu Centra Miko Tripalo, Nadzorni odbor je odgovoran za zakonitost aktivnosti Centra i za kontrolu izvršenja njegovih financijskih i programskih obveza. Nadzorni odbor jednom godišnje podnosi Skupštini izvještaj o utvrđenom stanju.

Članovi NO-a su:

Branko Roglić, predsjednik NO-a
Maja Pećarević, zamjenica predsjednika NO-a
Branka Tripalo, članica NO-a

Znanstveni savjet

Znanstveni savjet je savjetodavno tijelo Centra Miko Tripalo koje čine istaknuti znanstvenici i stručnjaci, a zadaća mu je razmatrati i utvrđivati prijedloge znanstvenih osnova i djelovanja Centra. Znanstveni savjet sastaje se najmanje jednom godišnje.
Članovi ZS-a su:
Neven Budak, predsjednik ZS-a
Željko Potočnjak
i
Ivan Markešić potpredsjednici ZS-a
Mihajlo Dika
Vlasta Ilišin

Zdravko Petak
Slaven Ravlić
Zvonko Maković
Vladimir Puljiz

Zaposlenici Centra Miko Tripalo:

Vanja Mladineo
izvršna je direktorica Centra Miko Tripalo
Hrvoje Nemet
tajnik je Centra Miko Tripalo

 

 

 

Komentari su zatvoreni.