Tvrtko Jakovina

Izvanredni profesor svjetske povijesti 20. stoljeća na Filozofskom Fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Bavi se vanjskom politikom
socijalističke Jugoslavije, odnosima sa SAD-om, Hrvatskom u 20. stoljeću. Objavio je brojne znanstvene i stručne radove u domaćim i stranim publikacijama. Usavršavao se u SAD-u i UK-u. Glavna djela: Socijalizam na američkoj pšenici (2002), Američki komunistički saveznik; Hrvati, Titova Jugoslavija i Sjedinjene Američke Države 1945.–55. (2003) i Treća strana Hladnog rata (2011).

Komentari su zatvoreni.