Neven Budak

Neven BudakRedoviti profesor povijesti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od 1994. do 2005. godine sudjeluje i u poslijediplomskoj nastavi Srednjoeuropskoga sveučilišta u Budimpešti. Jedan od osnivača povijesnoga društva Otium. Pokretač i voditelj doktorskog studija medievistike na Sveučilištu u Zagrebu. Bavi se hrvatskom ranosrednjovjekovnom te urbanom i socijalnom poviješću. Od 1999. godine predsjednik Hrvatskoga nacionalnog odbora za povijesne znanosti. Glavna djela: Prva stoljeća Hrvatske (1994), Gradovi Varaždinske županije u srednjem vijeku (1994), Kroatien. Landeskunde – Geschichte – Kultur – Politik – Wirtschaft – Recht (suurednik, 1996), Etnogeneza Hrvata (urednik, 1996), Karlo Veliki. Karolinzi i Hrvati (2001), Habsburzi i Hrvati (suautor, 2003), Hrvatska povijest srednjeg vijeka (suautor, 2006), Hrvatska i Slavonija u ranome novom vijeku (2007).

Komentari su zatvoreni.